Tullverket

Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Avtalet innebär att varor som är i fri cirkulation dvs. tillverkade  eller införtullade i tullunionen kan importeras tullfritt till Turkiet, och vice versa. Certifikatet intygar fri cirkulation och inte ursprung. Exportören ansöker hos tullmyndigheten genom att fylla i A.TR.-blanketten. Ett set om två likadana blanketter fylls i. Tullmyndigheten behåller det undre exemplaret som ansökningsdel. Blanketten ska fyllas i på något av de språk som avtalet är upprättat på. Den som fyller i den för hand ska använda bläck och tryckbokstäver.  

Du kan beställa blanketter för A.TR hos Lamanica Logistikservice AB.

Så här fyller du i varucertifikat A.TR.

Fält 1: Exportörens fullständiga namn och adress

Fält 2: Transportdokumentets nummer (inte obligatoriskt)

Fält 3: Mottagarens fullständiga namn och adress (inte obligatoriskt)

Fält 5: Exportland – ange land (Sverige), ange inte EU eller Europeiska gemenskapen

Fält 6: Importland (Turkiet)

Fält 7: Transportuppgifter (inte obligatoriskt)

Fält 8: Anmärkningar – här görs anteckningar enligt reglerna på duplikat av certifikat och på certifikat som utfärdas i efterhand

Fält 9: Artikelnummer – ange artikelns positionsnummer i certifikatet

Fält 10: Ange kollinas märken, nummer, antal och slag och varornas handelsbenämning. Om du inte använder hela fältet ska du dra en vågrät linje under sista raden i beskrivningen och spärra resten av det tomma utrymmet.

Fält 11: Ange bruttovikt eller annan kvantitet för de varor som beskrivs i fält 10

Fält 12: Exportlandets tullmyndighet ska fylla i detta fält. Om du är exportör med särskilt tillstånd ska du däremot själv stämpla varucertifikatet med en sådan stämpel som beskrivs i ditt tillstånd.

Fält 13: Ort, datum, underskrift


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-09-21