Tullverket

Sydafrika

Sydafrika omfattas av SADC från 10 oktober 2016.

Ursprungsregler:

Protokoll nr 1PDF i samarbetsavtalet

Ikraft:

Provisorisk tillämpning från 2000-01-01

Kumulation:

Bilateral kumulation
Kumulation med AVS-länderna (finns inskrivet i avtalet men har ännu inte trätt i kraft).

Varuomfattning:

Avdelning IIPDF. Handel
TullmedgivandePDF
Bilaga I-IIIPDF avseende industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
Beslut 1/2006PDF av associeringsrådet EU-Sydafrika (införlivade av GSP-förmåner), EUT L 270, 2006

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 55 000 SEK             
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

SamarbetsavtalPDF, EGT L 311, 1999

AvtalPDF om provisorisk tillämpning

RådsbeslutPDF om avtal om provisorisk tillämpning (1999/753/EG)
______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2017-06-07Captcha *