Tullverket

San Marino

Varuomfattning:

Avdelning I, artikel 2 till avtaletPDF

Intyg:

T 2, T 2F, Original av T 2 L eller T 3LF eller likvärdigt dokument (s.k. ledsagardokument)

Avtal:

Tullunions- och samarbetsavtalPDF. Rådsbeslut 2002/245/EG.

AvtalPDF om tullunions- och samarbete mellan EG och San Marino. (Samtliga publicerade i EGT L 84, 2002)

InterimsavtalPDF EG-San Marino om handel och tullunion (engelsk text), EGT L 359, 1992

Beslut 1/2000 EGT L 68PDF (2000/218/EG)

Beslut 1/2002 EGT L 99PDF (2002/281/EG) - ändrar beslut nr 4/1992
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-04-27