Tullverket

Georgien

Ursprungsregler:

Protokoll IPDF till associationsavtalet, EUT L 261, 2014 sidan 612

Kumulation:

Diagonal kumulation
Associationsavtalet föreskriver diagonal kumulation mellan Georgien, EU och Turkiet. Turkiet och Georgien ska notifiera kommissionen innan diagonal kumulation kan tillämpas.

Varuomfattning:

Associationsavtal, avdelning IV kapitel 1 artikel 23.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

AssociationsavtalPDF mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, EUT L 261, 2014

Rådets beslut 2014/494/EUPDF av den 6 juni 2014, EUT L 261.

Provisorisk tillämpning från och med den 1 september 2014.

Associeringsavtalet träder i kraft den 1 juli 2016, EUT L 161PDF, 2016.

_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Uppdaterad: 2017-05-10Captcha *