Tullverket

Andorra

Ursprungsregler:

Frihandelsavtal EG-Andorra 90/680/EGPDF, EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Kumulation: 

Bilateral kumulation

Varuomfattning:

Utdrag ur frihandelsavtalet 1990/680/EG, avdelning I och IIPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Rådets förordning 2302/2001,PDF särskilt intyg för tobaksvaror enligt HS nr 2402 och 2403, EGT L 310, 2001.

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK   
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg: 

4 månader

Avtal:

Frihandelsavtal EG-Andorra 90/680/EGPDF, EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Beslut 1/2003 2003/692/EGPDF, av Gemensamma kommittén EG-Andorra, EUT L 253, 2003.
____________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-25