Tullverket

SCTS-TSHOA Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare

Fullständiga specifikationer saknas. Innehåller för närvarande enbart nödvändiga beskrivningar för meddelandet Medgivande om bortförande.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:

  • vilket XML-schema som ska användas vid validering
  • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
  • en "graceful" övergång till en ny version.  

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten. 

Uppdaterad: 2017-05-30Captcha *