Tullverket

EDI – tekniska specifikationer

Här hittar du tekniska specifikationer för EDI-meddelanden för import, export, transit och föranmälan. Specifikationerna beskriver vad meddelanden ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda.

Specifikationer baserade på WCO DM och XML

Versionshantering av tekniska specifikationerPDF

Beskrivning av versionshantering av specifikationer baserade på WCO DM och XML.

Kuvertspecifikation

SCTS-ENV
Specifikation som beskriver hur WCO-baserade XML-meddelanden signeras och förpackas.

Svarsmeddelandespecifikation

SCTS-RESP
Specifikation som beskriver hur svarsmeddelanden och felsignaler hanteras vid elektroniskt informationsutbyte av WCO-baserade XML-meddelanden.

Kodlistor

SCTS-CL
Specifikation över de kodlistor som används i WCO-baserade XML-meddelanden.

Tullager

SCTS-CWHOP
Specifikation för Hänförande till tullagerförfarandet. Riktar sig till den som är ansvarig för förfarandet.

SCTS-CWHOA
Specifikation för Lagring i tullager. Riktar sig till tillståndshavaren.

Tillfällig lagring

SCTS-TSHOA
Fullständiga specifikationer saknas. Innehåller för närvarande enbart nödvändiga beskrivningar för meddelandet Medgivande om bortförande.

Specifikationer baserade på EDIFACT

Import och Export

TDR050
Tekniska specifikationer för import- och exportdeklarationer samt prenumerationstjänsterna Elektronisk utlämningssedel, UTL, Elektronisk klarerad förenklad deklaration, ZKH och Klareringsbevis export, ZKB.

SCTS-AIS
Tekniska specifikationer för Import Control System, ICS, det vill säga summarisk införseldeklaration (föranmälan) med tillhörande meddelanden för rättelse och omdestinering.

Transit

TDR310
Tekniska specifikationer för transitdeklarationer.

Övriga nationella meddelanden

SCTS-NP
Tekniska specifikationer för de aviseringsmeddelanden som ska användas vid Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen, AviImEx. 

EDI säkerhet för EDIFACT

SCTS-SC
Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-06-08