Tullverket

Aktuellt

Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring

I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå.

  • 2017-06-21

    Nytt system för att söka tillstånd – skaffa behörighet redan nu

    Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det bra att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster redan nu så att du är säker på att ha tillgång till det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.
  • 2017-06-01

    Varor från tillfälligt lager till tullager

    Varor som kommer till Sverige från ett land utanför EU ska anmälas till Tullverket. Med det nya tullagerförfarandet kan varor lämnas ut från ett tillfälligt lager och direkt befordras till ett tullager.