Tullverket

Aktuellt

Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare

Tullverket har sett över reglerna för unionstransiteringar som startas upp av en godkänd avsändare. I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare.

  • 2018-03-15

    GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018

    EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.
  • 2018-03-15

    Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder

    Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från.