Tullverket

Aktuellt

Webbseminarium: Medgivande om bortförande eller utlämnande

Den 28 november 2017 höll Tullverket ett webbseminarium om vad som gäller när varor ska befordras från en plats som en terminal eller en hamn, till ett tullager. Det nya tullagerförfarandet innebär förändringar för flera aktörer (exempelvis tillfälliga lager) och under webbseminariet berättades om de nya tekniska meddelanden som gör det möjligt att befordra varor till ett tullager. Du kan se en inspelad version av webbseminariet.

  • 2017-12-13

    Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning

    Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring.
  • 2017-12-12

    Hög tid att ansöka om Rex

    Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018.