Tullverket

Aktuellt

Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.

 

  • 2018-07-18

    Nya kvoter på stålprodukter

    Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier som ytterligare en handelspolitisk åtgärd mot USA:s skyddstullar.
  • 2018-07-12

    Certifikat från Turkiet behöver underskrift

    Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.) kan inte godtas, vilket innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.