Tullverket

Aktuellt

Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring

I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå.

  • 2017-05-29

    Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet

    Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.
  • 2017-05-24

    Efterkontroll av styrkande handlingar

    Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.