Tullverket

Aktuellt

Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.