Tullverket

Aktuellt

 I en gemensam rapport redovisar Tullverket och Polismyndigheten hur drogsituationen i Sverige har sett ut mellan 2013 och början på 2016.

I lägesbilden beskrivs situationen på den svenska drogmarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotikabrottsligheten samt de internationella brottsfenomen som till största del styr tillgången på droger i Sverige. Lägesbilden beskriver drogsituationen utifrån den kunskap som kommit ur Tullverkets och polisens operativa och strategiska arbete mot den drogrelaterade kriminaliteten.

  • 2017-02-15

    GD tydliggör Tullverkets ståndpunkt på DN Debatt

    Generaltulldirektör Therese Mattsson står tillsammans med fyra andra myndighetschefer bakom den debattartikel som Dagens Nyheter publicerade i dag den 15 februari. Budskapet är att en dom i EU-domstolen om datalagring hos teleoperatörer försvagar myndigheternas möjligheter att utreda brott. Myndighetscheferna pekar på vikten av att frågan får en snabb lösning.
  • 2017-01-24

    Ställ frågor till oss på Facebook

    Har du frågor om vad som gäller när du ska ut och resa eller när du handlar varor på webben från andra länder? Nu kan du ställa de frågorna till oss på Facebook! Tullverket svarar måndag–fredag kl. 8–16.30.