Tullverket

Aktuellt

I vanliga fall är det Postnord som deklarerar din vara. Om du inte vill att Postnord ska göra din deklaration kan du välja att göra det själv. Det här gäller för postorderförsändelser från länder utanför EU, till exempel Kina, där du beställt varor värda under 1 500 kronor ("varor av ringa värde") och där du inte ska betala någon tull utan enbart moms.

  • 2018-03-13

    Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller

    Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller.
  • 2018-01-08

    Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017

    Rapporten Lägesbild organiserad brottslighet 2017 beskriver den organiserade brottslighet som Tullverket har att bekämpa. Målsättningen är att den ska bidra som beslutsunderlag för Tullverkets långsiktiga inriktning av brottsbekämpningens verksamhet.