Tullverket

Aktuellt

I vanliga fall är det Postnord som deklarerar din vara. Om du inte vill att Postnord ska göra din deklaration kan du välja att göra det själv. Det här gäller för postorderförsändelser från länder utanför EU, till exempel Kina, där du beställt varor värda under 1 500 kronor ("varor av ringa värde") och där du inte ska betala någon tull utan enbart moms.

  • 2018-08-10

    Nya blanketter för flyttsakstullfrihet förenklar ansökan

    Om du flyttar till Sverige och tar med dig dina ägodelar har du möjlighet att slippa betala tull och moms för dem. Det som krävs är att du uppfyller kraven för flyttsakstullfrihet och fyller i en blankett för försäkran för flyttsakstullfrihet. Nu har vi gjort det enklare för dig att fylla i en sådan blankett.
  • 2018-06-21

    Tullverket välkomnar dom om röktobak

    Bolaget menade att de importerat tobaksavfall och råtobak, Tullverket menade att det istället var röktobak och därmed skulle beläggas med såväl tobaksskatt som tull. Nu ger Kammarrätten i Stockholm Tullverket rätt i en dom som meddelades på torsdagen.