Tullverket

Aktuellt

 I en gemensam rapport redovisar Tullverket och Polismyndigheten hur drogsituationen i Sverige har sett ut mellan 2013 och början på 2016.

I lägesbilden beskrivs situationen på den svenska drogmarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotikabrottsligheten samt de internationella brottsfenomen som till största del styr tillgången på droger i Sverige. Lägesbilden beskriver drogsituationen utifrån den kunskap som kommit ur Tullverkets och polisens operativa och strategiska arbete mot den drogrelaterade kriminaliteten.

  • Appen Tullregler 2016-03-11

    Anmäl hund och katt och kontanter via internet

    Nu kan du som är bosatt i ett EU-land och ska ut och resa, anmäla din hund och katt eller dina kontanter till Tullverket via internet på Tullverkets webbplats. Det blir mindre papper och du kan göra anmälan när och var du vill inför din resa.
  • 2016-02-01

    Tullmuseum öppnar sina virtuella portar

    Ett museum har gått ur tiden och ett annat har öppnat sina portar för allmänheten. På Tullverkets webbplats tullverket.se finns nu ett digitalt museum som efterträder det fysiska Tullmuseum som har slagit igen sina portar. Passa på och gör en rundvandring och upplev en del av Sveriges historia.