Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remissvar

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Kompletterande remiss; Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretterPDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-12-07

Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-28

Promemorian Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-23

Promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-23

Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-11-07

Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-11-07

Tullverkets remissyttrande över Säkerhetspolisens begäran om ändringar i trafikförordningen om vissa undantag för personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärdPDF

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-10-28

Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdetPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-10-21

Tullverkets remissyttrande över straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-09-30

Tullverkets remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)PDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-09-29

Tullverkets remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19PDF

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2016-09-26

Tullverkets yttrande över remiss av EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växterPDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets yttrande på remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottPDF

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-09-09

Tullverkets synpunkter på remiss om förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukterPDF

Mottagare: Havs- och vattenmyndigheten
Datum: 2016-09-01

Tullverkets yttrande över remiss Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-08-29

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)
PDF

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-08-22

Promemorian om ändrade bestämmelser om tullsamarbetePDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-07-19

Tullverkets yttrande över Naturvårdsverkets underlag med förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arterPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2016-07-05 

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till ny EU-förordning om fullständigt denaturerad alkohol
PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-06-30

Remiss av regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetetPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2016-06-21

Tullverkets yttrande avseende remissen om skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varorPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-06-13

Promemorian om höjning av alkoholskattenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-24

Tullverkets yttrande över remissen "Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet"PDF
Mottagare:Justitieutskottet
Datum: 2016-05-18

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009"
PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt reklamskattPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt
PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över pormemorian Några frågor om offentlighet och sekeretess (Ds 2016:2)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-05-04

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om Införande av strålskyddsdirektivet  (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)
PDF
Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2016-04-26

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontotPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande beträffande remiss angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU
PDF
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2016-04-05

Tullverkets synpunkter i anledning av departements-promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-05

Penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-30

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörarePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-21

Promemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-18

Yttrande över promemorian om undantag från identitetskontrollerPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-17

Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremålPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2016-02-29

Promemoria om fortsatt giltighet av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-02-29

Remissyttrande över ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets yttrande över utredningen om införlivandet av EU:s besiktningspaketPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-27

Remissyttrande över promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-19

Avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denatuera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatueringenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-08

Text

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2016-12-08

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny