Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Remissvar

Här publicerar vi Tullverkets remissvar. Om du söker efter ett remissvar som skrivits före år 2007, kontakta oss.

Promemorian om höjning av alkoholskattenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-24

Tullverkets yttrande över remissen "Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet"PDF
Mottagare:Justitieutskottet
Datum: 2016-05-18

Tullverkets yttrande över remissen "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009"
PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt reklamskattPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt
PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-05-09

Tullverkets yttrande över pormemorian Några frågor om offentlighet och sekeretess (Ds 2016:2)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-05-04

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om Införande av strålskyddsdirektivet  (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)
PDF
Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2016-04-26

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Tullverkets yttrande över promemorian om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationerPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontotPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-07

Tullverkets yttrande beträffande remiss angående föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU
PDF
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2016-04-05

Tullverkets synpunkter i anledning av departements-promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-04-05

Penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-30

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa växtskadegörarePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-21

Promemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-03-21

Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedelPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-03-18

Yttrande över promemorian om undantag från identitetskontrollerPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-03-17

Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremålPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2016-02-29

Promemoria om fortsatt giltighet av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2016-02-29

Remissyttrande över ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-26

Tullverkets yttrande över utredningen om införlivandet av EU:s besiktningspaketPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2016-01-27

Remissyttrande över promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatterPDF

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-19

Avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denatuera alkohol samt eventuell revidering av den s.k. eurodenatueringenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2016-01-08

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.Uppdaterad: 2016-05-27

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny