Tullverket

2016-02-18

Nyhet

Se över ditt tillstånd till aktiv förädling – förändringar från 1 maj

Aktiv förädling restitutionssystemet respektive bearbetning under tullkontroll upphör 1 maj 2016. För varor som har anmälts till förfarandet före 1 maj kan befintliga tillstånd och dagens regler för att avsluta förfarandet tillämpas. I övrigt finns inga övergångsregler. Det blir också obligatoriskt att ställa en säkerhet, vilket kommer att gälla samtliga tillstånd som beviljas från 1 maj.

Bearbetning under tullkontroll upphör som enskilt tillstånd 1 maj, men de ekonomiska fördelarna kommer att integreras i systemet för aktiv förädling, liknande dagens suspensionssystem. Det innebär att de som har tillstånd till bearbetning under tullkontroll från 1 maj ska anmäla varorna till aktiv förädling.

Tillstånd som upphör 30 april

För tillstånd som upphör 30 april måste du i god tid ansöka om ett nytt för att kunna fortsätta att använda förfarandet aktiv förädling. Ett nytt tillstånd som beviljas gäller tidigast från 1 maj 2016. Du ansöker genom att fylla i ett webbformulär, tar en utskrift som behörig firmatecknare signerar och skickar ansökan till Tullverket via post. Länken till webbformuläret hittar du från mitten av mars på tullverket.se under Aktiv förädling. Formuläret ger dig stöd i din ansökan via hjälptexter och valideringar så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

För att nå webbformuläret måste du ha behörighet till webbtjänsterna på tullverket.se (Mina sidor). Om du inte redan har behörighet till webbtjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten när webbformuläret för ansökan om aktiv förädling öppnas. Den hos företaget som ska ansöka om aktiv förädling behöver en personlig inloggning. Företaget måste därför ha behörighet till webbtjänsterna där behörighetsadministratör kopplar företagsrepresentanten som behörig att göra ansökan för företaget räkning.

Så här får du behörighet till webbtjänsterna (Mina sidor)

Tillstånd som upphör före 30 april

För tillstånd som upphör före 30 april är det möjligt att ansöka om nytt tillstånd enligt det nuvarande regelverket. Ansök då så snart som möjligt med tanke på att det föreligger en viss handläggningstid. Ansöker du senare än i slutet av mars enligt nuvarande regelverk, kommer Tullverket att kontakta dig och förklara förutsättningarna. Tillstånd enligt dagens regelverk får inte beviljas efter 1 maj.

Tillstånd med giltighetstid efter 1 maj

Ett tillstånd till aktiv förädling med giltighetstid efter 1 maj fortsätter att gälla giltighetstiden ut (dock som längst till 1 maj 2019) men de nya bestämmelserna i unionstullkodex, UCC ska tillämpas redan från 1 maj 2016.

Mer information

Fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling 
Framtida tullhantering