Tullverket

2016-02-09

Pressmeddelande

Kraftig ökning av beslag under nationell kontrolloperation

Genom att påtagligt öka resurserna i post- och kurirflödena under en begränsad tid har Tullverket kraftigt ökat antalet beslag av droger och andra illegala varor. Beslagen gjordes under kontrolloperationen Nätdroger*.

Kontrolloperationen Nätdroger genomfördes i post- och kurirflödena på ett flertal platser i landet under fyra veckor hösten 2015. Syftet med kontrolloperationen var att hindra att droger når fram till sina mottagare och att störa handeln med droger i post- och kurirflödet. Ett syfte var även att öka Tullverkets kunskap om hur omfattande smugglingen av droger i post- och kurirflödet är. Genom kontrolloperationen ökade beslagen i post- och kurirflödet med totalt 2 132 beslag jämfört med cirka 500 beslag i samma flöde under motsvarande period 2014. Det motsvarar en ökning med 326 procent. Vidare har vi gjort 1 833 brottsanmälningar på mottagare från 517 orter i hela landet.

– Jag är mycket nöjd med resultatet av kontrolloperationen. Genom den har Tullverket fått en större kunskap och en tydligare bild av hur omfattande smugglingen av nätdroger i post- och kurirflödena är, säger Bertil Östgård, kontrolloperationsansvarig. Drogerna har beställts från landets alla delar och vi har på ett påtagligt sätt stört handeln med droger och förhindrat att mottagarna fått sina illegala varor.

Flest beslag har gjorts av läkemedel, följt av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och missbrukssubstanser. Totalt beslagtogs drygt 1,7 miljoner tabletter dopningsmedel och cirka 60 000 kapslar Tramadol.

Postförsändelserna som kontrollerades kom från ett hundratal olika avsändarländer. Flertalet av de försändelser som beslagtogs kom från Singapore, Storbritannien, Indien och Nederländerna. Försändelserna från Singapore var små men många och innehöll till största delen potensläkemedel. Från Storbritannien beslagtogs främst narkotika och missbrukssubstanser.

Under kontrolloperationen påträffades fem nya missbrukssubstanser där Tullverket var först i Europa med att rapportera in en av dem (4-CEC). Över 25 000 tabletter av missbrukssubstansen Metizolam beslagtogs under kontrolloperationen. Substansen klassades som narkotika den 26 januari i år. Att en ny substans stoppas av Tullverket är det första steget till att den kan klassificeras.

Utöver nätdroger har Tullverket beslagtagit ett stort antal farliga föremål, främst batonger och mindre mängder Cites-föremål.

*Nätdrog drog eller substans med liknande effekter som handlas via internet.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590