Tullverket

2016-02-12

Nyhet

GSP-certifikat för varor från utvecklingsländer

EU har ett ensidigt arrangemang med utvecklingsländer om tullfrihet eller tullnedsättning för varor därifrån som importeras hit. Du som ansöker om förmånsbehandling vid import behöver styrka varornas ursprung med ett ursprungsintyg. För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett GSP-certifikat form A.

När du importerar varor från ett utvecklingsland kan du i vissa fall få förmånsbehandling, det vill säga lägre tull eller tullbefrielse, för din vara. En förutsättning för att få förmånsbehandling är att den vara du vill importera är en ursprungsvara, det vill säga att den uppfyller ursprungsreglerna. Du behöver då kunna visa upp ett ursprungsintyg, ett intyg som styrker varans ursprung. För import av varor som har ursprung i något av de länder som omfattas av GSP gäller ursprungsintyget GSP-certifikat form A.

Viktigt att tänka på

GSP-certifikatet ska utfärdas av en behörig statlig myndighet i ursprungslandet. Landet måste ha uppfyllt villkoret om så kallad notifiering. Det innebär att landet har skickat sina stämplar till EU-kommissionen och blivit godkända.

På baksidan av certifikatsblanketten framgår att i fält 8 på GSP-certifikatet ska exportören tala om hur varorna har fått sitt ursprung. Det kan vara med ett ”P” som betyder att varorna är helt framställda eller ”W” som står för tillräcklig bearbetning. ”W” ska kompletteras med ett HS-nummer. Det HS-numret måste överensstämma med det som gäller för varorna i EU.

Du bör även ställa dig dessa frågor vad gäller ursprungsintygets riktighet:

  1. Är varan tillverkad av exportören?
  2. Är intyget utfärdat av godkänd myndighet?
  3. Är det rätt kvantitet?
  4. Är ursprungslandet korrekt? 
  5. Är ursprungsintyget fortfarande giltigt för varor som legat på tullager? Intyget får användas längre än den vanliga giltighetstiden men får inte vara äldre än 2 år. 

Läs mer

Ursprung

Fakta: GSP
EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet Generalised System of Preferences (GSP). Syftet är att hjälpa utvecklingsländer att minska fattigdomen. Systemet ger utvecklingsländer ett mer förmånligt tillträde till EU:s marknad (lägre tullar) för att främja export och bidra till deras ekonomiska tillväxt.
 
GSP är en ensidig ordning vilket innebär att EU:s importörer, inom ramen för GSP, kan få nedsatt tull eller tullbefrielse när de handlar med ett GSP-land men EU:s exportörer kan inte skicka varor som får förmån vid import till samma GSP-land. Under en övergångsperiod är det däremot möjligt att ett utvecklingsland omfattas av både GSP och har ett frihandelsavtal med EU.