Tullverket

Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Årsredovisningen lämnad till regeringen

I dag lämnar Tullverket årsredovisningen för 2011 till regeringen. I år lämnar Tullverket för första gången en redovisning av produktiviteten utifrån ett antal arbetsuppgifter som är centrala i vårt uppdrag.
– Detta är ett intressant och viktigt sätt att följa det arbete som utförts under året. Redovisningen visar att produktiviteten har ökat, vilket förstås är glädjande, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.
Therese Mattsson konstaterar också att resultatet av det gemensamma arbetet i Tullverket överlag svarar väl mot de mål uppdragsgivaren satt upp för Tullverkets verksamhet.

Utrikeshandeln försätter att öka, vilket syns i ökningar av både antalet tulldeklarationer och insamlad uppbörd under året. Totalt har Tullverket tagit in 67 miljarder i tull, skatt och avgifter samt hanterat 5,2 miljoner tulldeklarationer. Nästan alla deklarationer kommer in elektroniskt och av dem automatklareras de allra flesta.

Tullverkets brottsbekämpning har genomfört 88 000 kontroller under 2011, vilket är en ökning från året innan. Även antalet narkotikabeslag har ökat, liksom mängderna beslagtagen narkotika. Trots detta har den nationella samhällsnyttan minskat. Framför allt beroende på att mängderna beslagtagen heroin och amfetamin har minskat. Den internationella samhällsnyttan har däremot ökat via samarbete med bland annat Europol.

Mer information


Tullverkets årsredovisning 2011PDF
Dela:
Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om webbplatsen  •  Om kakor (Cookies)