Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

2007-11-05

Nyhetsarkiv

På denna sida ser du listan över våra nyheter. Till höger hittar du de kategorier av nyheter som vi erbjuder. Klicka på en kategori för att se nyheterna. • 2016-12-01

  Möte med fokus på tillstånd


  Den 8 november träffades representanter för Tullverket och näringslivet i en fokusgrupp för att diskutera den påbörjade omprövningen av tullagertillstånd. Mötet är en första aktivitet i det dialogforum som har bildats för tillstånd i förändring.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-24

  Timmer och trävaruprodukter från Indonesien omfattas nu av en FLEGT-licens


  FLEGT, Forest Law Enforcement Governance and Trade, bygger på frivilliga partnerskapsavtal som EU tecknat med ett antal länder som exporterar timmer och träprodukter till EU. Indonesien är ett av länderna som EU tecknat avtal med och det land systemet nu startar i. Från den 15 november 2016 krävs en specifik flegtlicens vid import av timmer och trävaruprodukter från Indonesien.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-22

  TDR050


  Nya versioner utav bilaga I och Q som gäller fr.o.m. 2017-02-01.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-22

  Testfall tullager


  Nu version utav Testfall 1 CWDS privat lager

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-21

  Behöver du ansöka om att bli registrerad exportör?


  Vissa företag som handlar med GSP-varor kommer under 2017 att behöva ansöka om att bli registrerade exportörer. Kontrollera om det gäller dig. 

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-16

  Pressmeddelande – Över 51 miljoner kronor har beslagtagits


  Fler än tjugo aktörer från ett tjugotal länder deltog i en internationell kontrolloperation mot in- och utförsel av kontanter. Syftet med kontrolloperationen var att begränsa flödet av valuta och överlåtbara värdepapper till IS och al-Qaida för att bekämpa finansiering av terrorism. Inom kontrolloperationen har motsvarande över 51 miljoner kronor i kontanter beslagtagits.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-10

  Billy är årets narkotikasökhund


  Den tolvåriga springer spanieln Billy är utsedd till årets narkotikasökhund 2016. Billy har med sin hundförare Anders Mårtensson från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016 medverkat till 65 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av över 119 miljoner kronor. Billy och Anders arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-09

  Ny webb med användarnas behov i fokus


  Tullverket bygger en ny webb. Den har nytt utseende, ny struktur och en ny ton. Men först och främst har den användarnas behov i fokus.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-08

  Lämna avräkningsnota för slutanvändning, tidigare gynnsam tullbehandling


  Slutanvändning är det nya förfarande som har ersatt gynnsam behandling i tullhänseende. Reglerna för slutanvändning innebär bland annat att du måste lämna en avräkningsnota för att visa hur förfarandet har avslutats. Sätt dig in i vad som gäller så att du inte behöver betala tull för dina varor enbart för att du har följt de gamla reglerna i stället för de nya.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-03

  Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen


  Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig ska en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs. För att få tillståndet beviljat fordras därför normalt en systembaserad bokföringslösning.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-31

  Tusentals köpare av droger på nätet identifierade


  Tullverket har tillsammans med Polismyndigheten identifierat över 20 000 narkotikaköp, och drygt 3 000 köpare, inför och i samband med en internationell aktionsvecka under förra veckan mot handel av droger och vapen på internet. Identifieringen har varit möjlig för att Tullverket och polisen bedrivit ett antal framgångsrika ärenden mot narkotikasäljare på Darknet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-31

  Förändrade varukoder från 1 januari 2017


  Det är nu dags för en ny revision av HS-nomenklaturen. Den uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-31

  Träffa oss på mässan Eget Företag


  Den 10-12 november finns vi på Nordens största mässa för företagare – Eget företag i Älvsjö, Stockholm. Ta chansen och ställ dina frågor om eget företagande direkt till oss myndigheter. Passa även på att gå några av våra kostnadsfria seminarier!

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-28

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade över 2 400 narkotikaklassade tabletter


  Tullverket hittade över 2 400 narkotikaklassade tabletter som låg gömda i en personbil. I dag åtalas två personer på 35 och 23 år vid Stockholms tingsrätt för grov narkotikasmuggling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-27

  GSP-certifikat ersätts av Rex


  Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet införs successivt med start 1 januari 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-26

  Nya tullagerförfarandet införs stegvis


  Införandet av det nya tullagerförfarandet kommer allt närmre. Genom det nya tullagerförfarandet kommer all pappershantering att upphöra och ersättas av en elektronisk tulldeklaration vid hänförande av varor till tullagerförfarandet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-24

  Nytt när varor säljs under lagring på tullager eller tillfällig lagring


  Från 1 november ska du använda en ny nationell dokumentkod i importdeklarationen när du deklarerar en vara som sålts under tiden den ligger på ett tullager eller på en anläggning för tillfällig lagring. Tullverket debiterar inte importmomsen, oavsett om deklaranten är momsregistrerad i Sverige eller inte. Du betalar momsen direkt till Skatteverket.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-21

  Internationalisering och tullfrågors betydelse på årets tulldagar


  Runt 1300 personer besökte 2016 års upplaga av tulldagarna. Framtidens tullhantering gick, precis som de senaste åren, som en röd tråd genom programmet. Besökarna kunde ta del av information och nyheter som kommer att hända redan i år, de närmsta åren och på lite längre sikt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-19

  Tullager – minnesanteckningar publicerade


  Nu finns nya minnesanteckningar från möte med tullagerprojektets externa referensgrupp publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-18

  Vill du göra affärer med andra länder?


  Anmäl dig till våra kostnadsfria webbseminarier så får du lära dig hur du kommer igång med ditt företag. Webbseminarierna arrangeras av flera myndigheter.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-14

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-13

  Pressmeddelande – Goda resultat i samverkansoperation


  Under onsdagskvällen genomförde Tullverket och en rad andra brottsbekämpande myndigheter en av de största myndighets-gemensamma kontrolloperationerna i södra Sverige – operation Total.
  – Varje myndighet har sin specifika roll och sina befogenheter, och vi är starkast när vi arbetar tillsammans, säger insatsledare Gürsu Öncü.


  _______________________________________________________________

 • 2016-10-12

  Nya valideringar påverkar uppgiftslämningen


  Den 19 oktober 2016 införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder. Det innebär att du måste ta ställning till om varan omfattas av åtgärden, och därmed eventuellt deklarera en eller flera dokumentkoder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-12

  Omprövning av tillstånd – tidsplan


  Du som har ett eller flera tillstånd utfärdade av Tullverket har säkert märkt att vi har börjat ett omfattande arbete med att ompröva tillstånd. Det behöver vi göra för att de ska stämma med villkoren i den nya tullkodexen. Det är många tillstånd som ska omprövas och vi hinner inte göra allt på en gång, utan måste ta lite i taget. Slutdatumet är 1 maj 2019 då alla tillstånd ska vara omprövade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-11

  Klassificering – grunden för rätt avgifter


  Att kunna klassificera rätt är viktigt eftersom klassificeringen styr vilka avgifter och regler som gäller för den vara du ska importera eller exportera. Passa på att vässa dina tullkunskaper - det finns fortfarande platser kvar på några av höstens utbildningar.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-10

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade last med 90 kilo cannabis


  Tullverket hittade nittio kilo cannabis gömda i en last med isoleringsplattor. Nu åtalas tre män på 43, 35 och 23 år för grov narkotikasmuggling vid Göteborgs tingsrätt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-06

  Reservrutinen för NCTS har ändrats


  I och med att den nya tullkodexen infördes den 1 maj i år så uppdaterades även reservrutinerna för när uppgifter om transiteringar inte kan skickas till NCTS.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-06

  Uppdaterade meddelandespecifikationer och valideringstjänst för tullager  _______________________________________________________________

 • 2016-09-23

  Pressmeddelande – Över 40 miljoner piratkopierade artiklar stoppas inom EU


  Under 2015 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 40 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 642 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-19

  Vilket lagringstillstånd är det jag behöver?


  Det finns logistikflöden där det finns behov av olika tillstånd för att på bästa vis optimera handeln. Exempelvis kan det finnas ett behov av att lagra oförtullade varor.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-19

  Förfarandekod 10X tas bort


  Den 1 oktober 2016 kommer förfarandekod 10X inte längre kunna deklareras.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-16

  Årligt underrättelsemöte med tullmyndigheter från västra Europa


  Den 13–14 september var Tullverket med och arrangerade 2016 års kontaktpunktsmöte för WCO:s underrättelsekontor med ansvar för västra Europa.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-16

  Tillfällig lagring – sidan uppdaterad med mer information  _______________________________________________________________

 • 2016-08-16

  Från 1 september rapporterar alla via MSW


  Tullverket har tillämpat ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka har ett antal nya aktörer börjat rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. Den 1 september öppnar vi rapporteringen för samtliga aktörer.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-15

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade storsäljare av narkotika


  Tullverket har satt stopp för ett stort inflöde av narkotika i landet. I dag åtalas två män, 43 och 25 år, vid Göteborgs tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, grovt penningtvättsbrott och grovt vapenbrott.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-13

  Karenstid för att söka nytt tillstånd efter återkallande


  I den nya tullkodexen finns en tidsgräns för hur snabbt du kan söka ett nytt tillstånd om ett tidigare tillstånd med samma syfte har blivit återkallat. Tidsgränsen gäller om Tullverket har återkallat tillståndet på grund av att villkoren för tillståndet inte har följts. I dessa fall kan du söka ett nytt tillstånd tidigast ett år efter återkallandet. För AEO-tillstånd gäller en treårsgräns.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-01

  Driftsättning av nya tullagerförfarandet påverkas av ändringar i datamodell


  EU-kommissionen har publicerat en ny mappningsspecifikation till WCO datamodell, EUCDM. Det påverkar arbetet med framtagningen av slutliga versioner av tekniska specifikationer och införandet av förändringarna i Tullverkets it-stöd. Driftsättningsdatumet som är satt 1 november behålls, men driftsättningen kommer att ske i två steg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-30

  Utökat it-avtal ger sänkta tullsatser för elektronikvaror


  Medlemmar i World Trade Organization (WTO) har kommit överens om att sänka, eller helt ta bort, tullsatserna för vissa it-varor. Detta sker genom en utökning av ITA-avtalet (Information Technology Agreement). De första tullsatssänkningarna träder i kraft 1 juli 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-22

  Viktig information till dig som importerar växter, frukt och grönt


  Jordbruksverket ändrar avgifterna för växtskyddskontroll och kvalitetskontroll  från den 1 juli 2016. Det innebär höjda avgifter för de flesta produkter som ska anmälas för kvalitetskontroll respektive växtskyddskontroll. Det här kommer att påverka många importörer av växter, frukt och grönt från tredje land.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-21

  Tullager – ska du söka tillstånd


  Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Vi har uppmärksammat att flera ansökningar vi får in grundar sig på de gamla reglerna. Det är viktigt att du sätter dig in i nu gällande regler för att kunna lämna en korrekt ansökan med kompletterande uppgifter. Om de rutinbeskrivningar som skickas med ansökan är baserade på gamla regler kan vi komma att behöva avslå ansökan.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-14

  Tekniskt slutprov AVI ALE


  Ny version av tekniskt slutprov för AVI ALE max utfyllda fält och repetioner finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-13

  Rapportera via MSW – när är det din tur?


  Som Tullverket tidigare har meddelat tillämpar vi ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka börjar ett antal nya aktörer att rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. De företag detta gäller blir kontaktade direkt av Tullverket eller Sjöfartsverket någon vecka innan det är dags att börja rapportera.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-09

  Pressmeddelande – Miljontals tabletter har beslagtagits och webbsidor har stängts ner


  I år deltog ett hundratal länder i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 11,1 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 4 900 webbsidor har stängts ner. I Sverige har över åttio webbsidor anmälts.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-07

  Undvik stopp i godsflödet – bevaka giltighetstiden på signeringscertifikatet för EDI


  Inför sommaren är det bra att kontrollera giltighetstiden för företagets signeringscertifikat som används för det elektroniska informationsutbytet via EDI. Ett certifikat tar några dagar att beställa och det kan endast göras av era anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Det är därför viktigt att beställa i god tid.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-01

  Konferens om tull- och handelsförenklingar


  Den 1 juni startade en internationell konferens i Stockholm om tull- och handelsförenklingar. Öppningsanförandet hölls av GD Therese Mattsson och värdar för konferensen är Tullverket, Utrikesdepartementet och Kommerskollegium tillsammans med EU-kommissionen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-31

  Nu är det dags att ompröva tullagertillstånden


  Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga tillstånd till tullagerförfarande. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-30

  Pressmeddelande – ”Bus Stop” – Tullverkets största kontrolloperation mot illegal alkohol i bussar


  Tullverket har den senaste veckan genomfört den största kontrolloperationen någonsin riktad mot bussbolag som specialiserat sig på att maskera resor till gränshandeln i norra Tyskland, med bussresenärer som ”alibi” för att införseln av alkohol ska se ut att vara för privat bruk. Tullverkets preliminära siffror visar att under veckan har 20 bussar kontrollerats, 43 982 l alkohol (varav 33 905 l är starköl) har beslagtagits, 57 personer har frihetsberövats (varav 46 anhållna) och 82 förundersökningar har inletts.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-27

  Tullverket startade införandet av MSW den 1 juni


  Den 1 juni 2016 anslöt Tullverket fler uppgiftslämnare för in- och utklarering av fartyg via Maritime Single Window (MSW). Tullverket har beslutat att tillämpa ett stegvist införande med några operatörer i taget. Vi kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera till MSW.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-23

  Nya bestämmelser för växelkurser


  Från och med den 1 maj gäller nya bestämmelser för växelkurser för fastställande av tullvärde. Förändringarna gäller för valutor som banknoteras varje dag.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-18

  Förtydligande gällande fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling


  Under rubriken "Nya valideringar i Tulldatasystemet" har vi förtydligat hur tillståndsnumret ska anges för att deklarationen inte ska avvisas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-18

  Pressmeddelande – Kurir gömde narkotika i yoghurt


  I dag åtalas en kvinna och två män vid Göteborgs tingsrätt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling av totalt 198 gram heroin och 444 gram kokain. Narkotikan smugglades i så kallade sväljarkapslar som är avsedda att smugglas i kroppen. När kapslarna var ute ur kroppen gömde kvinnan dem i flaskor med drickyoghurt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-16

  Tullager - nya tekniska specifikationer och ny valideringstjänst


  Nu finns version 1.0 av specifikationer för hänförande till tullagerförfarandet publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-10

  Lär dig mer om export på distans


  I juni har du möjlighet att för första gången lära dig mer om export på distans genom vårt senast kurstillskott. Kursen motsvarar de kunskaper som vår traditionella två-dagars exportkurs ger.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-10

  Pre-exportkontroll på jordnötter/jordnötsprodukter och mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada


  EU har godkänt USA:s och Kanadas pre-exportkontroll avseende vissa cancerframkallande gifter i mat. Pre-exportkontrollerna gäller aflatoxin i jordnötter och mandlar från USA och ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada. EU:s godkännande innebär att livsmedelskontrollerna görs i USA/Kanada i stället för vid ankomsten till EU.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-09

  Nu omprövar vi AEO-certifikaten


  Från den 1 maj gäller nya krav och villkor för att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO). Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga AEO-certifikat. Syftet är att kontrollera att de företag som idag har ett AEO-certifikat uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett AEO-tillstånd enligt de nya reglerna.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-06

  Fördjupa dina kunskaper i klassificering


  Har du gått kursen Klassificering av varor steg I eller har motsvarande kunskaper? Då finns det möjlighet att fördjupa dina kunskaper nu i vår.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-04

  Aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll har upphört


  Efter den 1 maj är det inte längre möjligt att anmäla varor till aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll, dvs det kommer inte längre vara möjligt att använda förfarandekod 41 och 91 som förstakod.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-02

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-01

  Tullverket och EU går mot modernare tullhantering


  När EU:s moderniserade tullagstiftning börjar tillämpas den 1 maj 2016 tar Tullverket ett viktigt steg mot en modernare och mer automatiserad tullhantering.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-28

  Pressmeddelande – Två och ett halvt kilo narkotikaklassat pulver gömdes i thailändska souvenirer


  Den 27 april häktades två män vid Eskilstuna tingsrätt misstänkta för grov narkotikasmuggling av stora mängder Tramadol – cirka 21 000 kapslar som motsvarar cirka 2,5 kilo, narkotikaklassat pulver.
  – Beslaget är ett av de större enskilda beslagen av Tramadol som Tullverket har gjort det här året och visar på att smugglingen av Tramadol är mycket omfattande och ett stort problem, säger Stefan Granath, chef för tullkriminalenheten i Stockholm.


  _______________________________________________________________

 • 2016-04-28

  Fördjupa dina kunskaper inom slutanvändning


  Än finns det platser kvar på kursen slutanvändning. Kursen kommer att genomföras under eftermiddagen den 24 maj. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om hur du använder förfarandet och vilka varor det gäller.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-27

  Hitta rätt bland nya begrepp


  Många begrepp inom tullhanteringen förändras i och med den nya tullagstiftningen. Nu finns de begrepp som förändras från den 1 maj samlade på en sida.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-26

  Importlicenskrav för stålimport från hela världen


  I maj inför EU krav på importlicens för import av järn- och stålvaror från hela världen utom Norge, Island och Liechtenstein. För frågor om importlicenskraven hänvisar vi till Kommerskollegium.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-26

  Pressmeddelande – Tullverket beslagtog stora mängder narkotikaklassade tabletter


  I dag väcks åtal vid Varbergs tingsrätt mot en man i trettioårsåldern som misstänks för grov narkotikasmuggling av närmare 10 500 narkotikaklassade tabletter. Beslaget är ett av de större enskilda beslagen av Subutex som Tullverket har gjort.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-25

  Förändringar som gäller varors tullstatus


  Många detaljer kring varors tullstatus förändras den 1 maj 2016. En förändring är att bevisen för varors tullstatus nu får en begränsad giltighetstid på 90 dagar jämfört med den tidigare obegränsade giltigheten.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-25

  Förändringar inom transitering


  Grunden för transiteringsförfarandet kommer att vara densamma som i dag fram till 2019 då en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) beräknas börja användas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-20

  Förseningsavgift – förändringar från 1 maj 2016


  I samband med att den nya lagstiftningen, UCC, börjar tillämpas kommer fler ärendetyper att omfattas av debitering av förseningsavgift. Även avgiften höjs när den kompletterande deklarationen inte lämnas i rätt tid.


  _______________________________________________________________

 • 2016-04-18

  Ny tullordning beslutad


  Tullverkets generaltulldirektör har nu beslutat om en ny tullordning som börjar gälla från och med den 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-15

  Håll dig uppdaterad inom tullfrågor


  Prenumerera på Tullverkets nyhetsbrev för företag, TullNytt, direkt till din e-post.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-12

  Funderar du på affärer utomlands?


  Tullverket sänder kostnadsfria webbseminarier om handel med länder utanför EU. Vi berättar om vad du ska tänka på för att komma igång med din import eller export. Du får bland annat veta vilka verktyg som du kan använda för att registrera ditt företag för import och export, söka varukoder och beräkna tullavgifter.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-08

  Förändringar inom passiv förädling


  Tullförfarandet passiv förädling genomgår vissa förändringar 1 maj 2016. Bland annat utökas tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopas. Det blir obligatoriskt att ställa en garanti för de tillstånd där import i förväg används (IM/EX) som utfärdas efter 1 maj.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-06

  7 april – nya valideringar i TDS import- och exportsystem


  Här följer en påminnelse om att torsdag 7 april genomförs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Samlad garanti – nytt grundläggande tillstånd från 1 maj


  I samband med att UCC börjar tillämpas kommer fler förfaranden än idag att omfattas av krav på garanti. Det kommer då att införas en möjlighet att ställa en samlad garanti för ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för användning av tillståndet. Möjligheten till samlad garanti kräver tillstånd i förväg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten


  Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten (GOB). I dag överlämnades den årliga redovisningen till regeringen om myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Nya tilläggs- och dokumentkoder – se till att deklarera rätt


  Den 1 februari började valideringen av import- och exportdeklarationer mot nya Tulltaxan. Eftersom det har tillkommit valideringar av nya och befintliga tilläggs- och dokumentkoder är det viktigt att läsa på vilka nya koder som tillkommit. Om fel koder anges kommer deklarationen att avvisas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-31

  Momsredovisning för 2015


  Företagen som inte har egen kredit ska vända sig till sina ombud för att få underlag från dem.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-30

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-29

  Möjligt att ansöka om tillstånd via elektroniskt ansökningsformulär


  Inom kort blir det möjligt att ansöka om ett antal tillstånd via elektroniska ansökningsformulär. Möjligheten gäller till att börja med för tillstånden för Samlad garanti, Slutanvändning, Passiv förädling, Anstånd med betalning och Tullager. Redan nu går det att ansöka om tillstånd till aktiv förädling via det elektroniska ansökningsformuläret.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-23

  Tillstånd till förfarandet slutanvändning


  Tillstånd till förfarande slutanvändning, som ersätter gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål), innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-23

  Fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling


  Den 1 maj införs förändringar som eliminerar mycket av den manuella hanteringen vid förfarandet aktiv förädling. Företag som i dag använder aktiv förädling respektive bearbetning under tullkontroll bör sätta sig in i vad det kommer att innebära. Bland annat kommer nya regler att gälla för importdeklarationer där varorna anmäls till aktiv förädling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-21

  Aktiv förädling – dags att ansöka om tillstånd


  Har du ett tillstånd till aktiv förädling som upphör 30 april måste du snarast ansöka om ett nytt för att kunna fortsätta att använda förfarandet. För att få en ansökan beviljad är ett av kraven att du ställer en garanti. Ett nytt tillstånd som beviljas gäller tidigast från 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-16

  Vässa dina tullkunskaper


  Det finns platser kvar på några av vårens kurser, bland annat grundkursen i klassificering och översiktskursen på distans.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-15

  Nya valideringar i TDS Import- och Exportsystem


  Inom kort införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder.  Det innebär att du som deklarant måste ta ställning om varan omfattas eller inte omfattas av åtgärden och därmed deklarera en dokumentkod. Det är inga nya åtgärder, förutom åtgärd 713,  som tillkommit utan dokumentkoderna har kunnat deklarerats sedan tidigare och Tullverket har tagit emot men inte validerat dem. Anledningen till de nya valideringarna är driftsättningen av en ny systemutgåva av TDS. Förändringarna genomförs den 7 april.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-14

  Dags att momsredovisa


  När det är dags att momsredovisa finns olika regler för olika företag. Är företaget, vid importtillfället, momsregistrerat hos Skatteverket ska importmomsen redovisas i momsdeklarationen, inte i importdeklarationen. Om företag som är momsregistrerade i Sverige deklarerar moms i importdeklarationen kommer deklarationen att avvisas. Om ditt företag inte är momsregistrerat ska importmomsen däremot redovisas och betalas till Tullverket i importdeklarationen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-11

  Anmäl hund och katt och kontanter via internet


  Nu kan du som är bosatt i ett EU-land och ska ut och resa, anmäla din hund och katt eller dina kontanter till Tullverket via internet på Tullverkets webbplats. Det blir mindre papper och du kan göra anmälan när och var du vill inför din resa.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-09

  Många lediga jobb just nu


  Just nu hittar du tjänster som till exempel handläggare till klareringsverksamheten, tillståndshandläggare, tullrevisor och medarbetare till brottsbekämpningen bland de lediga tjänsterna. Du söker tjänsterna via ett elektroniskt ansökningsformulär som finns länkat längst ner i varje annons.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-08

  Tullager – framtida förändringar


  Tullverket har valt att skjuta fram driftstarten av det nya elektroniska tullagerförfarandet från 1 maj till 1 november 2016. Den främsta anledningen till beslutet är att EU-kommissionen nyligen levererat sin mappningsspecifikation mellan UCC och WCO datamodell. Detta påverkar arbetet med framtagningen av slutliga versioner av de tekniska specifikationerna  och införandet av  förändringarna i Tullverkets it-stöd.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-07

  Förändringar i tillståndshanteringen från 1 maj


  Införandet av den nya unionstullkodexen (UCC) medför förändringar för de EU-gemensamma tillstånden from den 1 maj 2016. Vissa tillstånd kommer att behöva omprövas medan andra tillståndstyper försvinner. Vidare införs nya tillståndstyper. I den nya lagstiftningen kommer även flera tillståndstyper att omfattas av krav på garanti.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-04

  Ny tullag beslutad


  Den 14 januari överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Riksdagen har nu fattat beslut om den nya tullagen som ska träda i kraft den 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-24

  Tullverket beslagtar batonger och elpistoler


  Tullverket har hittills i år beslagtagit en stor mängd elpistoler, fjäder- och teleskopbatonger i post- och kurirflödet. Så kallade farliga föremål får du inte ta in i Sverige utan särskilt tillstånd från den svenska polismyndigheten. Att bli dömd för smuggling av farliga föremål kan få konsekvenser.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-22

  Pressmeddelande – Tullverkets beslagsstatistik 2015


  Antalet narkotikabeslag ligger på ungefär samma nivå som 2014, men mängden beslagtagen narkotika har minskat. Den huvudsakliga förklaringen till det är en betydande minskning av smugglingen av färsk kat.
  – Precis som vi har förutspått har smugglingen av färsk kat minskat dramatiskt som en effekt av förbuden i Storbritannien och Nederländerna, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Däremot har beslagen av torkad kat ökat, men inte alls i samma omfattning.


  _______________________________________________________________

 • 2016-02-19

  Tullverkets signeringscertifikat har uppdaterats


  Ny version Tullverkets signeringscertifikat, har nu publicerats på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-18

  Se över ditt tillstånd till aktiv förädling – förändringar från 1 maj


  Aktiv förädling restitutionssystemet respektive bearbetning under tullkontroll upphör 1 maj 2016. För varor som har anmälts till förfarandet före 1 maj kan befintliga tillstånd och dagens regler för att avsluta förfarandet tillämpas. I övrigt finns inga övergångsregler. Det blir också obligatoriskt att ställa en säkerhet, vilket kommer att gälla samtliga tillstånd som beviljas från 1 maj.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-17

  Tullordningen skickad på extern remiss


  Tullverket har tagit fram ett utkast till en ny tullordning med anledning av den nya EU-gemensamma tullkodexen som ska börja tillämpas den 1 maj 2016. Tullordningen har hittills varit på intern remiss och har nu skickats på extern remiss.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-16

  Pressmeddelande – Närmare 600 batonger beslagtas i försändelser


  Tullverket ser en mycket stor ökning av antalet beslagtagna farliga föremål, främst batonger, i post- och kurirflödena på Arlanda. Enligt preliminära siffror uppgår antalet beslagtagna batonger hittills i år till 592 stycken jämfört med 256 stycken under hela föregående år.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-12

  GSP-certifikat för varor från utvecklingsländer


  EU har ett ensidigt arrangemang med utvecklingsländer om tullfrihet eller tullnedsättning för varor därifrån som importeras hit. Du som ansöker om förmånsbehandling vid import behöver styrka varornas ursprung med ett ursprungsintyg. För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett GSP-certifikat form A.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-12

  Ursprungsintyg vid export


  När du exporterar varor till länder som EU har frihandelsavtal med kan mottagaren i vissa fall få tullnedsättning eller tullbefrielse genom förmånsbehandling. Förutsättningen är att du som exportör kan intyga varornas ursprung med ett ursprungsintyg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-09

  Pressmeddelande – Kraftig ökning av beslag under nationell kontrolloperation


  Genom att påtagligt öka resurserna i post- och kurirflödena under en begränsad tid har Tullverket kraftigt ökat antalet beslag av droger och andra illegala varor. Beslagen gjordes under kontrolloperationen Nätdroger*.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-03

  Pressmeddelande – Pressinbjudan


  Tullverket har genomfört en kontrolloperation i post- och kurirflödet. Syftet var att störa handeln med droger och hindra att drogerna nådde mottagarna. Kontrolloperationen har gett Tullverket ny kunskap om smugglingen i post- och kurirflödet och beställare finns i hela landet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-01

  Tullmuseum öppnar sina virtuella portar


  Ett museum har gått ur tiden och ett annat har öppnat sina portar för allmänheten. På Tullverkets webbplats tullverket.se finns nu ett digitalt museum som efterträder det fysiska Tullmuseum som har slagit igen sina portar. Passa på och gör en rundvandring och upplev en del av Sveriges historia.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-29

  Deltagare sökes för att testa ny kurs


  Från och med hösten 2016 kommer Tullverket att erbjuda en exportkurs helt på distans. Innan den går i skarp drift behöver vi testa den på frivilliga deltagare. För att kunna kvalitetssäkra kursen söker vi testdeltagare från olika branscher och med olika kunskapsnivåer. Testkursen kommer att genomföras under vecka 11-13.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-28

  TDR050 - bilaga Q


  Ny version av TDR050, bilaga Q, har nu publicerats på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-28

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-25

  Det här kännetecknar en ursprungsvara


  EU har frihandelsavtal med ett stort antal länder. Om de varor du importerar har ursprung i något av länderna det finns avtal med har du möjlighet att yrka på förmånsbehandling, det vill säga nedsatt tull eller tullbefrielse vid import. Om du exporterar ursprungsvaror kan du utfärda ursprungsintyg och avtalsparten kan då få förmånsbehandling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-25

  Yrka på förmånsbehandling vid import


  För att du ska kunna yrka på förmånsbehandling i samband med import behöver det finnas ett frihandelsavtal, ensidigt åtagande eller annat avtal och du behöver ha rätt intyg. Det är exportören som ska intyga varans ursprung men du behöver vara uppmärksam och kontrollera att intyget är rätt ifyllt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-21

  Proposition till ny tullag


  Förra veckan överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-20

  Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen


  Från 1 februari 2016 kommer import- och exportdeklarationerna att valideras mot nya Tulltaxan. Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-18

  Pressmeddelande – Smuggling av 50 kilo amfetamin stoppades vid Öresundsbron


  Vid Malmö tingsrätt väcks åtal mot en man som misstänks för smuggling av över 50 kilo amfetamin. Beslaget av amfetamin är ett av Tullverkets största under hela 2000-talet. Brottsrubriceringen är grov narkotikasmuggling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-15

  Pressmeddelande – Stort beslag av dopningsmedel


  I dag väcks åtal vid Malmö tingsrätt mot åtta personer som misstänks för bland annat försök till grov smuggling, försök till grovt dopningsbrott samt grovt dopningsbrott. Beslag av cirka 3,3 miljoner dopningsenheter har gjorts i ärendet. Samtliga åtalade är hemmahörande i Skåne.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-14

  Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen


  Från 1 februari 2016 valideras import- och exportdeklarationerna mot nya Tulltaxan. Bästa sättet för att kontrollera de nya dokument- och tilläggskoderna är att kolla direkt i Tulltaxan på tulltaxan.tullverket.se under respektive varukod.  Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-22

  Myndighetsgemensam webbguide ska förenkla för livsmedelsimportörer


  Ett myndighetssamarbete mellan Tullverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket har nu mynnat ut i den webbaserade Livsmedelsguiden. Det är en webbguide som riktar sig till företagare som funderar på att börja importera livsmedel till Sverige. Guiden är tänkt att underlätta de första stegen för den som ska sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger just livsmedelsimport.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-22

  Tullverkets anslutning till MSW skjuts upp


  Måldatumet för Tullverkets anslutning till Maritime Single Window (MSW) för fartygsrapportering var satt till den 16 februari 2016. Tullverket har nu gjort bedömningen att det inte är möjligt att driftsätta enligt plan. Exakt datum för anslutning meddelas senare, men beräknas komma igång före sommaren 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-18

  Tullverkets julkl-app till dig


  Tullverket vill ge dig som ska ut och resa en tidig julkl-app. Med appen ”Tullregler” har du alltid tillgång till information som du behöver för att göra rätt, även om du inte har internet. Appen finns tillgänglig för android i Play store från och med i dag.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-18

  Pressmeddelande – Tullverket beslagtog över 1,3 miljoner norska kronor


  I november i år gjorde Tullverket ett stort belag av kontanter, 1 364 500 norska kronor i Svinesund vid gränsen mot Norge. I dag väcks åtal vid Uddevalla tingsrätt mot två män i 30-årsåldern som misstänks för bland annat grovt penningtvättsbrott.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-15

  Pressmeddelande – Tullverket beslagtog över 5 kilo narkotikaklassade läkemedel


  I oktober gjorde Tullverket ett stort beslag av narkotikaklassade läkemedel i en postförsändelse vid Arlanda flygplats och en förundersökning inleddes. I dag inleds rättegången mot två personer vid Attunda tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-03

  Tekniska specifikationer för NCTS


  Ny version av tekniska specifikationer för NCTS DDNTA version 19.40 är nu publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2015-12-01

  Kommande förändringar för fartygstransport


  Nästa år sker ett antal förändringar i hanteringen av fartygsklarering. Bland annat ska alla uppgifter lämnas elektroniskt. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som kommer att gälla så att du kan anpassa dina rutiner efter det.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-30

  Bindande klassificeringsbesked (BKB)


  Från och med den 1 maj 2016 sker förändringar som rör BKB.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-27

  Tillämpningsföreskrifterna för UCC är beslutade


  Tillämpningsföreskrifterna för Unionstullkodex (UCC) är nu beslutade. Det innebär att de avgörande delarna som beskriver tolkningen av den nya lagstiftningen är färdigbehandlade.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-25

  Var uppmärksam vid handel med kulturföremål


  "Handla inte med okända kulturföremål" - det är rubriken på en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 25 november. Artikeln är underskriven av representanter för flera myndigheter, däribland Tullverkets generaltulldirektör Therese Mattsson.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-25

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-23

  Hicka är Årets narkotikasökhund


  Den tioåriga flatcoated retrievern Hicka är utsedd till årets narkotikasökhund 2015. Hicka har med sin hundförare Ingemar Paulsson från den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015 medverkat till 37 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av cirka 32,7 miljoner kronor. Hicka och Ingemar arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Trelleborg.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-18

  Säpo höjer nivån för terrorhot


  Tullverket är medlem i Samverkansrådet mot terrorism. I dag den 18 november har säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-17

  Företagstest för nya Tulltaxan


  Från 1 februari 2016 kommer import- och exportdeklarationerna att börja valideras mot nya Tulltaxan. Redan från 1 december finns möjligheten att testa detta i företagstestmiljön. För att testa en omprövning av en importdeklaration som är inskickad mot Taric och ska omprövas efter övergången till Tulltaxan måste ärendet ha taxebestämmande dag före 1 december.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-17

  Ökat fokus på illegal handel med kulturföremål


  Den senaste tiden har det förekommit att kulturföremål från Syrien och Irak förstörts och stulits. Riksantikvarieämbetet uppmärksammar nu myndigheter, museer och konsthandlare som kan komma i kontakt med den här typen av föremål på att det förekommer illegal handel med kulturföremål från Syrien och Irak.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-17

  Bara elektroniskt utfärdade exportbevis från 1 december


  Den 1 december upphör den övergångsperiod för exportbevis som har gällt från den 1 maj. Från och med detta datum kommer exportbevis enbart att utfärdas elektroniskt. Om ni vill kunna titta på era exportbevis eller skriva ut dem på papper måste ni omgående skaffa tillgång till Mina sidor eller den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-16

  Lägesbild av grov organiserad brottslighet


  I dag presenterar Nationella underrättelsecentret (Nuc) en lägesbild av den grova organiserade brottsligheten. Det sker inom ramen för den pågående myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet som Tullverket deltar i.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-12

  Kina ny AEO-samarbetspartner


  Nu kan företag som handlar med Kina och har tillstånd AEOS och AEOF dra fördelar av ett nytt avtal om ömsesidigt erkännande mellan AEO:s i Kina och EU. Det kan innebära lägre kostnader, förenklade procedurer och en större förutsägbarhet i handeln. Avtalet gäller från den 3 november.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-12

  Platser kvar på några av höstens kurser


  Det finns ännu platser kvar på höstens kurser, bland annat översiktskursen på distans och  fortsättningskursen i klassificering. Passa på att anmäla dig nu så hinner du fördjupa dina kunskaper innan jul. ”Lärorik och jättebra upplagd” säger en av våra tidigare kursdeltagare om översiktskursen på distans.

  _______________________________________________________________

 • 2015-11-02

  Träffa Tullverket på mässan Eget företag 2015


  Funderar du på att starta ett importföretag? Det är mycket att tänka på vid import från länder utanför EU. Under mässan Eget företag 2015 kan du ställa dina frågor direkt till våra experter. Vi hjälper dig att göra rätt från början.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-28

  Pressmeddelande – Miljontals piratkopierade artiklar stoppas inom EU


  Under 2014 stoppade tullmyndigheterna inom EU närmare 36 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 617 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-21

  Tulldagarna – årets mötesplats för tullfrågor


  Tulldagarna pågår under tre intensiva dagar på tre orter varje höst. Förberedelserna inför de här dagarna pågår under större delen av året. De bygger på ett samarbete mellan Tullverket, Transportindustriförbundet, Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren och Sydsvenska industri- och handelskammaren.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-20

  Fokus på tydlighet i framtida tullhantering


  I och med att EU får en ny tullkodex görs Tullverkets tullordning om. Den nya tullordningen präglas av en tydlig struktur, ett begripligt språk och en klar koppling till den EU-gemensamma tullkodexen.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-20

  Tullvärde


  Förändringar kommer att ske när det gäller beräkning av tullvärde, bestämmelserna om royalty och licensavgifter samt införselplatsen för varor som transporteras sjövägen.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-13

  Kundpanelen – för dig som vill vara med och påverka


  För att utvecklingen inom tullområdet ska vara så effektiv som möjligt - för både Tullverket och för näringslivet – behöver Tullverket ha väl fungerande former för samråd med näringslivet.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-09

  Pressmeddelande – Bra resultat i större kontrolloperation


  Under torsdagskvällen genomfördes en stor myndighetsgemensam kontrolloperation i Helsingborg, Operation Total. Tre personer frihetsberövades, narkotika och vapen beslagtogs. Dessutom rapporterades rattfylleri och överlast av fordon.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-07

  Ändra i din deklaration endast via Mina sidor


  Från den 1 november ska du som företagare eller ombud göra vissa ändringar i en deklaration via webbformuläret ”Ändra deklarationsuppgifter” under Mina sidor på tullverket.se. Du kan inte längre skicka din begäran om ändring via e-post.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-07

  Valideringstjänst kommer att införas


  En webbaserad valideringstjänst och tjänst för uppgiftslämning  system till system kommer att erbjudas. I sidan IT-system, framtida förändringar har följande information lagts till.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-05

  Tullverket ligger bra till i internationell jämförelse


  Tullverket har på uppdrag av regeringen analyserat hur Sverige placerar sig i internationella studier när det gäller utrikeshandel. Analysen av flera internationella studier visar att Tullverket placerar sig bra jämfört med andra tullmyndigheter.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-02

  Framtida tullhantering


  I dag lanserar vi en ny informationssida som rör den framtida tullhanteringen. Syftet är att beskriva förändringarna som kommer att ske med anledning av att den nya tullagstiftningen (unionstullkodex, UCC) träder i kraft den 1 maj 2016. Informationen ligger under menyfliken Framtida tullhantering.

  _______________________________________________________________

 • 2015-10-01

  Tillstånd i förändring


  Tullverket erbjuder idag cirka 70 olika typer av tillstånd. När unionstullkodexen träder i kraft den 1 maj 2016 kan det innebära förändringar när det gäller dessa tillstånd.

  _______________________________________________________________

 • 2015-09-22

  Träffa Tullverket under Mitt företag-turnén


  Mitt företag är ett evenemang som riktar sig till målgruppen småföretagare som har ambitionen att utveckla sitt företag. Tullverket deltar i evenemanget tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, PRV och Tillväxtverket. Har du frågor kring exempelvis handel med andra länder, varumärken, att anställa, finansiering eller digitala myndighetstjänster har du möjlighet att ställa de frågorna direkt till myndigheterna.

  _______________________________________________________________

 • 2015-09-15

  Slutprov för meddelandena UTL, ZKH och ZKB


  Informationsbladet till systemutvecklare angående slutprov för meddelandena UTL, ZKH och ZKB har uppdaterats.

  _______________________________________________________________

 • 2015-09-10

  TullNytt – Monetärt tullvärde ska alltid deklareras


  Vid import ska du alltid deklarera ett monetärt tullvärde, även om importen blir utan tullavgift eller om importen blir momsfri. Ett exempel på en import som kan bli både tull- och momsfri är en retur av en vara.

  _______________________________________________________________

 • 2015-09-06

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2015-09-04

  Pressmeddelande – Stoppade narkotikasmuggling vid Öresundsbron


  I dag väcks åtal vid Malmö tingsrätt mot en man i 30-årsåldern som misstänks för grov narkotikasmuggling. Narkotikan låg väl gömd innanför de bakre passagerardörrarna i en personbil och upptäcktes med hjälp av en narkotikasökhund. Tullverket och internationella åklagarkammaren i Malmö har bedrivit förundersökningen.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-31

  Nya Tulltaxan fildistribution driftsätts den 1 september


  Dagens Taric Internet Fildistribution (TIF) kommer att ersättas av den nya liknande tjänsten Tulltaxan fildistribution (TF). Sedan april har nya Tulltaxan fildistribution varit tillgänglig för test. Den 1 september kommer den att driftsättas. I samband med övergången till nytt system sker namnbyte från Taric till Tulltaxan.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-31

  TullNytt – Hjälp chaufförerna att ha handlingarna i ordning inför klarering vid Svinesund


  Cirka 700-800 lastbilar passerar dagligen tullstationen i Svinesund. Parkeringsplatsen blir ofta överfylld, fordon bötfälls på grund av felparkering och anmälan av varor till klarering tar längre tid än nödvändigt.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-24

  Se Almedalsseminariet om piratkopiering i efterhand


  Missade du seminariet ”Piratkopiering – ett växande samhällsproblem” under årets Almedalsvecka, eller vill du se det igen? Nu har du möjlighet att titta på seminariet i sin helhet när det passar dig.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-21

  Alkoholbeslag på Gotland


  Vid en kontroll i Visby har 700 liter alkohol tagits i beslag. Det var vid en samverkanskontroll som Kustbevakningen, Polisen och Tullverket gjorde fyndet i en bil.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-20

  Från fax till elektronisk kommunikation


  Från den 1 september 2015 ska tullrelaterade handlingar skickas till Tullverket via e-post eller via formulär på vår webbplats. Det innebär att dessa handlingar inte längre kan faxas. Några typer av handlingar undantas och ska även fortsättningsvis faxas till oss, nämligen handlingar som rör fartygsklarering, föranmälan av produkter med dubbla användningsområden eller krigsmateriel.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-13

  Pressmeddelande – Misstänkt ansvarig för illegal alkoholinförsel åtalas


  Åtal har väckts vid Malmö tingsrätt för misstanke om grov smuggling mot huvudmannen i en liga som organiserat illegal införsel av alkohol till Sverige. Sedan tidigare är fyra medhjälpare dömda i samma ärende.

  _______________________________________________________________

 • 2015-08-10

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2015-07-28

  Avtal för tullfria teknikprodukter klart


  EU, USA, Kina och merparten av medlemsländerna i Världshandelsorganisationen enades den 24 juli 2015 om att slopa tullavgifterna på 201 högteknologiska produkter.

  _______________________________________________________________

 • 2015-07-15

  Slutgiltigt förslag till tillämpningsföreskrifter för unionstullkodex (UCC)


  Den 2 juli fick Sverige EU-kommissionens slutliga förslag till tillämpningsföreskrifterna för unionstullkodex (UCC). Beslut om tillämpningsföreskrifterna väntas fattas i höst.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-30

  Användande av TIR-carnet fortsatt möjligt i Ryssland


  TIR-förfarandet kommer att kunna fortsätta användas på ryskt territorium på obestämd tid.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-22

  Pressmeddelande – Inbjudan till seminarium i Almedalen 2015


  Datum och tid: Tisdag 30 juni kl. 15 – 16
  Lokal: GRASP Studio, Norra Kyrkogatan 3 i Visby (vid Hotel Helgeand)
  Arrangör: Myndighetsnätverket mot piratkopiering
  Mer information


  _______________________________________________________________

 • 2015-06-18

  TullNytt – Få din tullräkning som en PDF via Mina sidor


  Mina sidor erbjuder många tjänster, en av dessa är att du kan hämta din tullräkning som en PDF.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-18

  Pressmeddelande – Olagliga webbsidor om läkemedel har stängts i Sverige


  115 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Tusentals webbsidor har stängts ner och cirka 21 miljoner tabletter har tagits i beslag. I Sverige har över sextio webbsidor stängts.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-17

  Vi skärper rutinerna för tillståndshandläggningen


  För att snabba upp handläggningen i samband med ansökan om tillstånd skärper Tullverket sina rutiner. När det finns behov av att komplettera en ansökan kommer vi fortsättningsvis i normalfallet att ge er en vecka för att inkomma med svar. I annat fall kommer vi att avvisa er ansökan.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-12

  Tullverket stärker IT-verksamheten inför ny tullagstiftning


  De kommande åren innebär ett omfattande utvecklingsarbete för Tullverket, som inbegriper bland annat utveckling av tekniska system och infrastrukturer.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-12

  Republiken Makedonien – ny medlem i Transiteringskonventionen


  Den 1 juli går forna jugoslaviska republiken Makedonien med i Transiteringskonventionen. Företag som har tillstånd till samlad säkerhet, eller befrielse från att ställa säkerhet, har kontaktats av Tullverket med anledning av de ändringar som behöver göra.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-11

  Pressmeddelande – Tullverket hindrade illegal försäljning av narkotikaklassade läkemedel


  Nu väcks åtal vid Uddevalla tingsrätt mot fem personer. Huvudmannen i ärendet misstänks för att bland annat ha tillverkat och via internet sålt större kvantiteter kapslar med narkotiska preparat. Brottsrubriceringarna är bland annat grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott, häleri och grovt penningtvättsbrott.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-10

  Pressmeddelande – Narkotikasmuggling stoppad i Göteborg


  I dag väcks åtal vid Göteborgs tingsrätt mot tre personer. Brottsrubriceringen är försök till grov narkotikasmuggling. Genom samverkan med andra tullmyndigheter kunde Tullverket stoppa narkotikan och gripa de tre tänkta mottagarna. Narkotikan låg väl gömd inuti rördetaljerna i två resväskor.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-05

  TullNytt – Viktiga datum för Tulltaxan (Taric)


  Införandet av nytt standardsystem för Tulltaxan (Taric) har börjat. Systemet kommer att införas stegvis.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-02

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade 17 kg heroin


  I oktober förra året gjorde Tullverket ett stort beslag av heroin vid färjeläget i Helsingborg. En förundersökning inleddes med brottsmisstanken grov narkotikasmuggling. Den 2 juni faller domen vid Helsingborgs tingsrätt.

  _______________________________________________________________

 • 2015-06-01

  Ändra i din deklaration via Mina sidor


  Från den 1 juni ska du som vill göra vissa ändringar i din deklaration använda det nya webbformuläret ”Ändra deklarationsuppgifter” under Mina sidor på tullverket.se. Där kan du till exempel begära vissa ändringar i din import- eller exportdeklaration, makulera oklarerade deklarationer och tulldeklarationer som inte berör uppbörden, samt ogiltigförklara transiteringar.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-26

  Du som är lagerhavare med elektronisk utlämningssedel


  Tullverket har gjort en ändring i sitt Tulldatasystem (TDS). Ändringen innebär att när ett företag eller ombud begär ändring i en importdeklaration av uppgifter som berör utlämningssedeln, kommer en uppdaterad utlämningssedel nu skickas elektroniskt till lagret där godset förvaras. Ändringen i TDS gäller från och med den 28 maj 2015.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-26

  Digitalt samarbete över myndighetsgränser


  Tullverket är en av 15 medlemmar i det nybildade E-samverkansprogrammet. Det är ett samarbete mellan flera myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med samarbetet, som inleds den 1 juli, är att fortsätta den digitala samverkan som tidigare drevs inom ramen för E-delegationen.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-22

  Du som är lagerhavare med elektronisk utlämningssedel


  Tullverket har gjort en ändring i sitt Tulldatasystem (TDS). Ändringen innebär att när ett företag eller ombud begär ändring i en importdeklaration av uppgifter som berör utlämningssedeln, kommer en uppdaterad utlämningssedel nu skickas elektroniskt till lagret där godset förvaras.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-20

  Webbseminarium om handel med länder utanför EU


  Funderar du på att göra affärer med länder utanför EU? Nu har du chans att delta i det direktsända webbseminariet ‑ Handel med länder utanför EU.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-12

  Pressmeddelande – Påminnelse om öppet hus för medier vid Öresundsbron 19 maj


  Anmäl dig senast den 13 maj!
  Tullverket är vanligtvis restriktiv med att ta emot medier i sin kontrollverksamhet av säkerhetsskäl och för att skydda den som blir uttagen för kontroll. Men den 19 maj öppnar vi upp för reportrar och fotografer att besöka oss vid Öresundsbron för att ge tillgång till vår kontrollmiljö och berätta om vårt arbete.


  _______________________________________________________________

 • 2015-05-11

  Vår webb blir mobil


  Vi bygger om tullverket.se. Efter den 12 maj kan du surfa på webbplatsen med vilken skärm du vill: mobiltelefonen, läs- eller surfplattan, den bärbara datorn eller den stationära datorn. Innehållet följer skärmstorleken.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-07

  Elektronisk uppgiftslämning för klarering av fartyg dröjer


  Den1 juni 2015 införs EU:s fartygsrapporteringsdirektiv. Syftet med fartygsrapporteringsdirektivet är att införa en enda kontaktpunkt där samtliga uppgifter ska lämnas en enda gång.

  _______________________________________________________________

 • 2015-05-04

  Pressmeddelande – Öppet hus för medier vid Öresundsbron 19 maj


  Tullverket är vanligtvis restriktiv med att ta emot medier i sin kontrollverksamhet av säkerhetsskäl och för att skydda den som blir uttagen för kontroll. Men den 19 maj öppnar vi upp för reportrar och fotografer att besöka oss vid Öresundsbron för att ge tillgång till vår kontrollmiljö och berätta om vårt arbete.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-29

  Pressmeddelande – Stor kontrolloperation gav goda resultat


  I går kväll genomfördes en av de största myndighetsgemensamma kontrolloperationerna någonsin i södra Sverige: Operation Total. Kontroller gjordes i Helsingborg, Skåne och i Heberg, Halland. Totalt kontrollerades 1 380 fordon. Bland annat rapporterades och beslagtogs narkotika, farliga föremål, cigaretter och alkohol. Därutöver åtgärdades trafikbrott som rattfylleri, olovlig körning och överlast av fordon.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-23

  Framtidens Tullager – konturerna börjar skönjas


  Tullagerhanteringen mellan Tullverket och företagen ska vara helt elektroniskt vid utgången av år 2016. Manuella och pappersbaserade rutiner måste avvecklas och processen för upplägg, förvaring och uttag av gods på tullager ska standardiseras och harmoniseras genom en anpassning till kraven i EU-lagstiftningen.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-22

  Pressmeddelande – Tullverket beslagtog stora mängder dopningsmedel


  I dag väcks åtal vid Jönköpings tingsrätt mot två män i 30-årsåldern som misstänks för bland annat grovt dopningsbrott. Männen är hemmahörande utanför Jönköping och förundersökningen har bedrivits av Tullverket och åklagarkammaren i Jönköping.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-10

  Nytt system för tulltaxan-Taric ersätter nuvarande Taric och tryckta tulltaxan


  Tullverket kommer att införa ett nytt standardsystem för tulltaxan-Taric. Systemstödet består av olika delar och kommer att införas stegvis, med start under våren 2015. Dagens Taric-system kommer att bytas ut och ersättas med ett standardsystem som redan används i flera av EU:s medlemsländer.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-09

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade vapensmuggling


  I dag väcks åtal vid Alingsås Tingsrätt mot en person hemmahörande utanför Göteborg som misstänks för bland annat grovt vapenbrott och smuggling av vapen. Förundersökningen har bedrivits av Tullverket och misstankarna omfattar bland annat tre kulsprutepistoler, fem gevär, sex pistoler, två revolvrar, två handgranater samt en stor mängd ammunition.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-08

  Exportbevis – förändringar från 1 maj


  Från och med den 1 maj kommer Tullverket inte att begära in exportbevis på papper för att avsluta vissa tullförfaranden. I stället kommer vi att verifiera exporten i våra egna system. På detta sätt kommer den administrativa bördan för både företag och ombud att minskas.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-02

  Din produkt – ditt ansvar 2015


  Den 21 april kommer ett heldagsseminarium att äga rum på Nalen i Stockholm, för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES. Tullverket kommer att vara på plats tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer.

  _______________________________________________________________

 • 2015-04-01

  2014 års rapport om den organiserade brottsligheten


  Den 1 april tog inrikesminister Anders Ygeman emot den femte årliga redovisningen av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-27

  Importkontroll av köksartiklar av plast med ursprung Kina eller Hongkong


  Sedan den 1 juli 2011 råder importkontroll av köksartiklar i plast av polyamid eller melamin som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong.

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-17

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-16

  Träffa Tullverket på TUR-mässan


  ”NEJ till piratkopian!” är budskapet när Tullverket deltar i den årliga turistmässan i Göteborg 20-22 mars. Tullverket finns i en monter tillsammans med fyra andra statliga myndigheter för att berätta vad resenären bör tänka på när hen shoppar på utlandsresan.

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-05

  Ny lagstiftning ger Tullverket nya befogenheter


  Söndag 1 mars trädde en ny lagstiftning i kraft som gör det möjligt för Tullverket att hindra fordon att köra vidare som bryter mot bland annat yrkestrafiklagstiftningen. Till sin hjälp får Tullverket möjlighet att bland annat låsa fast fordonet, så kallad klampning.

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-05

  Beskattning av cigaretter inom EU


  Du som köper cigaretter på din resa i Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern – det vill säga från vissa länder inom EU – får bara ta med dig upp till 300 cigaretter till Sverige utan att betala svensk tobaksskatt. Anledningen är att dessa länder inte har nått upp till den miniminivå för tobaksskatt som gäller inom EU. Lagen om beskattning av viss privatinförsel trädde i kraft den 1 januari 2015.

  _______________________________________________________________

 • 2015-03-03

  World Wildlife Day


  Den 3 mars är utsedd av FN:s generalförsamling till World Wildlife Day. Handel med vilda djur och växter omsätter mycket pengar och omsättningen ökar varje år. Värdet i den illegala handeln med vilda djur och växter uppskattas till 159 miljarder kronor. Illegal handel leder till fattigdom för både naturen och mänskligheten.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-27

  Ny lagstiftning ger Tullverket nya befogenheter


  Söndag 1 mars träder en ny lagstiftning i kraft som gör det möjligt för Tullverket att hindra fordon att köra vidare som bryter mot bland annat yrkestrafiklagstiftningen. Till sin hjälp får Tullverket möjlighet att bland annat låsa fast fordonet, så kallad klampning.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-27

  Anmäl dig till vårens distansutbildningar


  Vårens distanskurser har redan börjat och än finns det platser kvar för dig som vill fördjupa dina tullkunskaper. Översiktskursen på distans motsvarar två närvarodagar, men du väljer själv hur du vill fördela tiden.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-27

  Användande av TIR-carnet fortsatt möjligt i Ryssland


  TIR-förfarandet kommer att kunna fortsätta användas på ryskt territorium fram till den 30 juni 2015.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-25

  Tullverket har omhändertagit internetsprit


  Vid en tullkontroll på Arlanda flygplats nyligen omhändertog Tullverket över 8 400 liter alkohol som beställts av cirka 350 privatpersoner via internet. Alkoholen är för närvarande under skatteutredning, och Tullverket kommer att kontakta samtliga mottagare via brev. Observera att det kan dröja några veckor innan breven skickas.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-25

  Pressmeddelande – Tullverket omhändertar 66 pallar alkohol för skatteutredning


  Vid en tullkontroll på Arlanda flygplats nyligen omhändertog Tullverket över 8 400 liter alkohol som beställts av cirka 350 privatpersoner via internet. Alkoholen har kommit till Sverige med transportföretag och är nu omhändertagen för skatteutredning.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-23

  Förtydligande kring importmoms


  Just nu får Tullverket en del frågor kring överföringen av importmomsen till Skatteverket. Nedan följer en sammanställning över dessa.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-19

  Tullverket har anslutit sig till Mina meddelanden


  Nu har även Tullverket anslutit sig till Mina meddelanden, tjänsten som gör att du kan välja att ta emot post från myndigheter och kommuner digitalt i stället för på papper. Genom tjänsten Mina meddelanden kan du eller företaget ta emot post från myndigheter i en säker digital brevlåda som du kan nå i mobilen, surfplattan eller i datorn. Du loggar in säkert med e-legitimation. Tjänsten Mina meddelanden förvaltas av Skatteverket. Den första försändelsen som Tullverket erbjuder digitalt är att hämta tullräkningen i Mina meddelanden.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-12

  Pressmeddelande – Tullverkets beslagsstatistik 2014


  Tullverkets preliminära beslagsstatistik för 2014 visar att den beslagtagna mängden av bland annat vapen, narkotika och cigaretter har ökat. Det totala antalet narkotikabeslag ligger i princip på samma nivå som 2013.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-11

  Hur vill du få tullräkningen?


  Det finns idag fyra olika sätt att få tullräkningen. En tullräkning får du eller ditt företag när avgifter ska betalas vid import och betalning inte har skett i samband med deklarationen av varorna.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-09

  Tullverket har anslutit sig till Mina meddelanden


  Nu har även Tullverket anslutit sig till Mina meddelanden, tjänsten som gör att du kan välja att ta emot post från myndigheter och kommuner digitalt i stället för på papper.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-05

  Elektronisk tull – summering av lagstiftningsarbetet under 2014


  Utveckling och förändring har – med anledning av EU:s nya lagstiftning kallad UCC, Unionstullkodex – präglat Tullverket under verksamhetsåret 2014. Under hela fjolåret pågick arbetet med EU-kommissionens genomförandeakt och delegerade akt för tillämpningen av UCC. Eftersom lagstiftningen ännu inte är beslutad, finns det frågor som Tullverket fortfarande inte har svar på.

  _______________________________________________________________

 • 2015-02-03

  Pressnyhet - Tullverket replikerar på artikel i Expressen


  Expressen publicerade den 2 februari en debattartikel med rubriken ”Tullverkets agerande försvårar frihandeln” av Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M), där han menar att  Tullverket inte tillämpar gällande förordningar när det gäller mobilladdare.

  _______________________________________________________________

 • 2015-01-26

  Världstulldagen 2015


  I dag, måndag den 26 januari, är det internationella tulldagen. Årets tema är "Coordinated Border Management".

  _______________________________________________________________

 • 2015-01-22

  Tillgång till tjänsten Underlag momsredovisning


  Tullverket utvecklar elektroniska tjänster som ska underlätta företagens tullhantering. Genom att logga in på ”Mina sidor” på tullverket.se får företagen tillgång till flera av dessa tjänster. Den senaste tjänsten är Underlag momsredovisning som du kan använda för att göra en sammanställning över fastställda tullvärden och avgifter vid import. Företaget utser vem som ska kunna använda tjänsterna i ”Mina sidor”. 

  _______________________________________________________________

 • 2015-01-22

  Har du svårt att få igenom din importdeklaration efter 1 januari?


  Från och med den 1 januari 2015 redovisar momsregistrerade företag sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Införandet har sammantaget gått bra, men har gett upphov till
  en del frågor och missförstånd. Här kan du läsa om de vanligaste frågorna som Tullverket får och hu du ska göra för att deklarera rätt.


  _______________________________________________________________

 • 2015-01-20

  Nya införselregler för sällskapsdjur


  Den 29 december 2014 ändrades införselreglerna för sällskapsdjur till Sverige. Grundkraven är oförändrade, men vissa detaljer ändras. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

  _______________________________________________________________

 • 2015-01-09

  Har du svårt att få igenom din importdeklaration?


  Från och med den 1 januari 2015 redovisar momsregistrerade företag sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. I samband med förändringen infördes ett nytt begrepp – monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i SEK). Företag med svensk momsregistrering ska från och med årsskiftet alltid deklarera ett monetärt tullvärde.

  _______________________________________________________________

 • 2015-01-07

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade kokainsmuggling


  I dag väcks åtal vid Göteborgs tingsrätt mot sex personer som misstänks för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Tre av personerna är hemmahörande i Göteborg och övriga tre i Spanien. Förundersökningen har bedrivits av Tullverket och misstankarna gäller totalt cirka 0,7 kg kokain.

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-19

  Tullverket toppar nöjdhetsindex


  Tre av fyra företag tycker att Tullverket lever upp till deras förväntningar. Och majoriteten är mycket nöjda med myndigheten. Det visar en undersökning som Demoskop genomfört hösten 2014 på uppdrag av Tullverket.

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-19

  Tullverket rekryterar nytt


  Just nu rekryterar Tullverket fler nya medarbetare än på många år. Anledningen är det stora utvecklings- och förändringsarbete som myndigheten är mitt uppe i. Bland annat ska IT-avdelningen anställa 28 nya personer i Luleå. 

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-11

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-10

  Pressmeddelande – Tullverket stoppade 10 000 misstänkta piratkopior


  Under två oktoberveckor stoppade Tullverket närmare 10.000 misstänkta piratkopierade produkter till ett värde av cirka 5,3 miljoner kronor. Kontrolloperationen var nationell och genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-09

  Sverige deltar i ett SASP-tillstånd vid export


  Tullverket har öppnat upp för möjligheten att agera som deltagande medlemsland i ett SASP-arrangemang (Single Authorisation for Simplified Procedures) vid export. Vårt första deltagande har nu beslutats, där Tyskland är tillståndsgivande medlemsstat. SASP är ett enhetstillstånd för förenklade förfaranden.

  _______________________________________________________________

 • 2014-12-04

  Inventering av tullager – viktig information inför årsskiftet


  Tullverket har i samband med en påbörjad kontroll konstaterat att många företag inte efterlever kravet på den årliga inventeringen av behållningen på tullagret. I villkorsbilagan till tullagertillståndet framgår att en inventering av behållningen på tullagret ska göras minst en gång per år.

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-28

  Tullklareringsexpeditionen i Jönköping stängs


  Tullverket har beslutat att stänga tullklareringsexpeditionen i Jönköping den 1 april 2015. Beslutet grundar sig på en översyn som visar att både ärendemängd och kundunderlag minskat under senare år.

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-27

  Användande av TIR-carnet i Ryssland


  De ryska tullmyndigheterna har tidigare meddelat att de bryter samarbetet med sin garanterande sammanslutning, ASMAP den 1 december 2014 men beslutet skjuts enligt uppgift fram till den 1 mars 2015. Detta innebär att TIR-förfarandet kommer att kunna fortsätta användas på ryskt territorium, åtminstone till den 1 mars 2015. 

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-20

  Zak är årets narkotikasökhund 2014


  3-åriga springer spanielhanen Zak är Årets narkotikasökhund 2014. Tillsammans med sin förare Niklas Delin har de medverkat till 135 beslag av narkotika i Öresundsregionen, bland annat ett parti med 5 kg kokain som gömts i en gasoltub.

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-19

  Var med och påverka verksamt.se


  Nu kan du som företagare med internationell verksamhet vara med och påverka vilken information som du tycker är viktigast för ditt företag på verksamt.se.

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-10

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2014-11-04

  Allt fler skjutvapen tas i beslag


  Kriminella personer använder skjutvapen i allt större utsträckning än tidigare, orsaken är ofta konflikter mellan olika nätverk och gäng. Samtidigt ökar också antalet vapen som tas i beslag av Polisen och Tullverket.

  _______________________________________________________________

 • 2014-10-31

  Pressmeddelande ‑ Sex personer åtalas för storskalig cigarettsmuggling


  Tullverket har, tillsammans med Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, drivit ett ärende som rör smuggling av stora mängder cigaretter till bland annat Sverige. Totalt rör det sig om drygt 108 miljoner cigaretter och över 152 miljoner kronor i undandragna avgifter. I dag åtalas 6 personer för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor.

  _______________________________________________________________

 • 2014-10-30

  Importmoms till Skatteverket – filmat seminarium från Tulldagen i Stockholm


  Från den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag som importerar varor, redovisa och betala importmomsen direkt till Skatteverket, i stället för som i dag till Tullverket.

  _______________________________________________________________

 • 2014-10-24

  Elektronisk tull temat på årets Tulldagar


  Tullhanteringen står inför stora förändringar i och med införandet av den nya EU-gemensamma tullagstiftningen. Dessa förändringar genomsyrade årets Tulldagar.

  _______________________________________________________________

 • 2014-09-15

  Utvidgade sanktioner mot Ryssland


  Den 12 september utvigades sanktionerna mot Ryssland vilket innebär ytterligare restriktioner på export av varor och teknik med dubbla användningsområden.

  _______________________________________________________________

 • 2014-09-12

  Träffa Tullverket på mässan Eget Företag


  Den 2-4 oktober finns vi på mässan Eget företag i Älvsjö, Stockholm. Ta chansen och ställ dina frågor om eget företagande direkt till oss på Tullverket, och de myndigheter som vi samverkar med, för att förenkla ditt företagande.

  _______________________________________________________________

 • 2014-09-09

  Ökade krav på tullagerhanteringen i ny lagstiftning


  Den 9 september informerades tullagerhavare och systemutvecklare via mejl om de ökade krav på tullagerhantering som kommer att komma i och med den nya EU-gemensamma tullagstiftningen.

  _______________________________________________________________

 • 2014-09-09

  Ökade krav på tullagerhanteringen i ny lagstiftning


  Den 9 september informerades tullagerhavare och systemutvecklare via mejl om de ökade krav på tullagerhantering som kommer att komma i och med den nya EU-gemensamma tullagstiftningen.

  _______________________________________________________________

 • 2014-09-05

  Kom ihåg att alltid anmäla ditt vapen till Tullverket!


  Du måste alltid anmäla in- och utförsel av vapen och ammunition till Tullverket. Det kan du antingen göra när du passerar gränsen, eller via internet för dig som har giltig vapenlicens (eller motsvarande) i Sverige, Danmark, Norge eller Finland.

  _______________________________________________________________

 • 2014-08-18

  Sanktioner mot Ryssland


  EU beslutade den 31 juli att vidta restriktiva åtgärder mot Ryssland på grund av situationen i Ukraina.

  _______________________________________________________________

 • 2014-08-14

  Tullverkets beslagsstatistik första halvåret 2014


  Tullverkets beslag av skjutvapen har nästintill tredubblats jämfört med motsvarande period januari – juni de senaste två åren. Beslagtagna cigaretter har också ökat markant. En ökning i mängden beslagtagen kokain, kat och narkotiska läkemedel i pulverform märks också under första halvåret 2014. Mängden beslagtagen amfetamin och ecstacy har däremot minskat.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-31

  Pressmeddelande - Tullverket stoppar dubbelt så många piratkopior i Sverige.


  2013 stoppade tullmyndigheterna inom EU närmare 36 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av knappt 760 miljoner euro. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen som presenteras idag.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-11

  Nya tullfria insatsvaror från 1 juli


  Den 1 juli 2014 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria vid import till EU. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt. De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom EU.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-07

  Rättsligt ställningstagande om tullager typ E


  Tullverket har beslutat om ett rättsligt ställningstagande om tillämpningen av tullagerförfarandet och tullager typ E. Där klargörs att ombud som agerar för annans räkning inte kan beviljas tillstånd till detta förfarande. Dessutom slås krav för lagringsutrymmen och lagerbokföring fast.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-07

  Importförbud av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol


  Sedan den 25 juni råder importförbud till EU av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-01

  Tekniska specifikationer för NCTS


  Ny version av tekniska specifikationer för NCTS DDNTA version 18.00 är nu publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2014-07-01

  TIR-carneter till och från Ryssland fortsätter att gälla


  Enligt de senaste uppgifterna från IRU har de ryska tullmyndigheterna nu förlängt avtalet med ASMAP till och med den 30 november 2014.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-30

  Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen


  Från den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att förverka pengar som kommer från brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed brottsbekämpande myndigheternas arbete mot den grova organiserade brottsligheten.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-30

  Har du blivit uppringd av en "tulltjänsteman"?


  Under våren har ett stort antal privatpersoner utsatts för busringningar, där den som ringer utger sig för att vara tulltjänsteman. Under samtalet uppger "tulltjänstemannen" att Tullverket kommer att genomföra en husrannsakan inom kort, grundat på att det paket som är adresserat till privatpersonen innehåller narkotika. Tullverket står inte bakom dessa samtal utan uppringaren har använt sig av en betaltjänst på internet.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-25

  Pressmeddelande – Beslag av cannabisharts med högre halt av THC


  Tullverket gjorde ett beslag av cirka 9,9 kg cannabisharts i en dansk personbil vid Öresundsbron. Vid en analys av narkotikan har konstaterats att halten av det narkotiska ämnet tetrahydrocannabinol, THC är tre gånger så hög jämfört med vad THC-halten vanligtvis brukar ligga på i Tullverkets beslag av cannabisharts.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-18

  Avveckling av kommunikationssätt X.25 för elektroniska uppgiftslämnare


  Tullverket har beslutat att avveckla kommunikationssättet för EDI med OFTP version1 och X.25 med målsättning till årsskiftet.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-16

  Förändring av meddelandena ZKH, ZKB och UTL (932)


  ZKH, ZKB och UTL har under året anpassats till PKI.

  _______________________________________________________________

 • 2014-06-02

  Mina sidor har utökats med tre nya tjänster


  Mina sidor har utökats med tre nya tjänster; tullräkningar, transiteringar och statistik. Utöver de nya tjänsterna har en ny startsida som du når efter inloggning skapats. De nya tjänsterna ska bidra till större flexibilitet och bättre kontroll av företagens egna rutiner.

  _______________________________________________________________

 • 2014-05-23

  Arbetsprogrammet för unionens tullkodex, UCC är beslutat


  Tullkodexen är grunden till det förändringsarbete som nu pågår inom EU med målet att all kommunikation mellan tullmyndigheterna och företagen ska vara elektronisk 2020. Syftet med arbetsprogrammet är att det ska vara ett redskap till stöd för tillämpningen av kodexen när det gäller utvecklingen och införandet av de system som krävs.

  _______________________________________________________________

 • 2014-05-13

  Inbjudan till pressträff – ökade beslag av vapen


  Onsdag 14 maj bjuder Tullverket in till pressträff i Malmö och Göteborg angående en ökning av våra beslag av vapen hittills 2014.

  _______________________________________________________________

 • 2014-05-09

  Lär dig tullhantering på distans


  Har du sett att vi har en grundläggande kurs på halvdistans? Kursen är uppdelad i tre delar. Först läser du en del på distans därefter deltar du på en närvarodag på kursorten. Kursen avslutas med ytterligare en del på distans.

  _______________________________________________________________

 • 2014-05-09

  Den 9 maj är ett centralt datum i EU:s historia


  Detta uppmärksammas varje år genom Europadagen. En av huvudaktiviteterna under Europadagen 2014 blir en valdebatt om Europafrågor.

  _______________________________________________________________

 • 2014-05-08

  Pressmeddelande – Över 800 kilo kat beslagtogs i Göteborg


  I slutet av april beslagtog Tullverket 816 kg kat i samband med en kontroll i Göteborg av en sändning från England. Detta är det enskilt största beslaget av kat som gjorts av Tullverket i Sverige. Två personer är häktade i ärendet.

  _______________________________________________________________

 • 2014-04-24

  Varor med ursprung i Ukraina får sänkta eller slopade tullar


  Från den 23 april 2014 sänks eller avskaffas tullarna på varor med ursprung i Ukraina. En förteckning över vilka varor och i vilken omfattning tullarna sänks finns i bilaga I till förordning (EU) nr 374/2014. Minskningen eller borttaget av tullsatsen för de produkter som anges i bilagorna II och III till förordningen medges vid import inom ramen för unionens tullkvoter.

  _______________________________________________________________

 • 2014-04-22

  Tullverket på turné under Nyföretagarveckan


  Under vecka 17 - Nyföretagarveckan - träffar du Tullverket, andra myndigheter och aktörer som ger dig information, råd och inspiration till att starta och driva företag. Nyföretagarveckan är Sveriges största nationella kampanj med aktiviteter land och rike runt för alla som redan driver företag eller som går i tankar på att starta eget.

  _______________________________________________________________

 • 2014-04-10

  Transporttillägg kommer att påföras vid brister i ledsagardokument


  Kammarrätten och Förvaltningsrätten har båda fastslagit att ett felaktigt referensnummer i ett förenklat ledsagardokument inte kan anses som så kallade smärre brister. Det här innebär att när Tullverket påträffar punktskattepliktiga varor med felaktiga uppgifter i ledsagardokumentet, kommer vi att påföra lokalinnehavare eller förare ett transporttillägg.

  _______________________________________________________________

 • 2014-04-07

  Pressmeddelande – Flera vapen beslagtogs vid Öresundsbron


  I slutet av mars beslagtog Tullverket tre handeldvapen med ljuddämpare, magasin och ammunition på Lernacken vid Öresundsbron. Uppgifter i utredningen tyder på att vapnen var ämnade för den svenska marknaden.

  _______________________________________________________________

 • 2014-04-07

  Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten


  Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten (GOB). Förra veckan överlämnades den årliga redovisningen till regeringen om myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet.

  _______________________________________________________________

 • 2014-03-28

  Med nosen som vapen – en arbetsdag med Dan


  Det är morgon när narkotika- och vapensökhunden Dan och hundföraren Jan-Åke Persson anländer till hamnen i Helsingborg. Idag ska Dan och Jan-Åke tillsammans med sina kollegor kontrollera trafikflödet som kommer med färjorna från Helsingör.

  _______________________________________________________________

 • 2014-03-27

  Pressmeddelande – Smittorisk bland hundvalpar från Serbien


  I mitten av mars häktades en person vid Växjö tingsrätt misstänkt för grov smuggling av hundar och vid en husrannsakan i mannens bostad fann Tullverket två hundvalpar. Valparna var insmugglade från Serbien och avlivades av veterinär efter beslut från Jordbruksverket. De avlivades på grund av risken för smittsamma djursjukdomar.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-27

  Driftstopp i EORI-ansökningarna


  Med anledning av en ny driftsättning kommer vi att göra ett stopp i EORI-ansökningarna. Driftstoppet gäller från klockan 13.00 fredagen den 28 februari till klockan 16.00 lördagen den 1 mars. Under den perioden kan inga EORI-ansökningar göras.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-20

  Pressmeddelande – Tullverkets beslagsstatistik 2013


  Tullverkets beslag av amfetamin, opium och kokain ökade under 2013, jämfört med 2012. Beslagen av heroin och cannabis har däremot minskat. Tullverkets kontrollverksamhet har styrts till det tunga godsflödet, vilket har medfört en minskning av antalet resandekontroller.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-19

  Importförbud för betel (Piper betle) från Bangladesh


  På grund av återkommande förekomst av patogena (sjukdomsframkallande) salmonellastammar förbjuds tillfälligt importen av livsmedel som innehåller eller består av betelblad med ursprung i, eller avsända från, Bangladesh.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-14

  Arbetet med tillämpningsföreskrifter till Tullkodex för unionen, UCC är påbörjat


  Just nu pågår arbetet med tillämpningsföreskrifterna till Tullkodex för unionen, UCC som trädde i kraft första november 2013. Under 2014 ska Sverige lämna sina synpunkter på de förslag till tillämpningsföreskrifter som finns. För att kunna göra det på bästa sätt har en arbetsgrupp med representanter från näringslivet satts ihop.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-12

  Nya forum för dialog med näringslivet


  Tullverkets dialog med näringslivet blir allt viktigare. I samband med de förändringar vi, och näringslivet, står inför i och med införandet av den nya tullagstiftningen ökar behovet än mer att mötas kring gemensamma frågor.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-12

  Tullverket söker blivande narkotikasökhundar


  Om du har en hund som du tror skulle kunna passa oss, och som du är beredd att sälja, kontakta någon av våra hundsamordnare.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-10

  Importmomsen flyttas till Skatteverket


  Riksdagen beslutade den 5 december 2013 att momsregistrerade företag ska redovisa importmoms till Skatteverket i stället för att betala den till Tullverket. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-10

  Träffa Tullverket på Bazaren 7-8 februari


  Fredag och lördag 7-8 februari finns vi på Bazaren i Stockholm och svarar på frågor om att starta företag. Du träffar oss i en myndighetsgemensam monter på avdelningen Café Starta Eget.

  _______________________________________________________________

 • 2014-02-04

  Världstulldagen 2014


  Idag, söndag den 26 januari, är det internationella tulldagen. Årets tema är "Communication: sharing information for better cooperation".

  _______________________________________________________________

 • 2014-01-29

  Pressmeddelande – Sex personer anhållna i stor smuggelhärva


  Efter en längre tids spaning gjorde Tullverket i dag ett tillslag mot flera adresser i Sundsvall och Örnsköldsvik. Tillslaget gjordes med stöd av Polisen och Ekobrottsmyndigheten.

  _______________________________________________________________

 • 2014-01-24

  En souvenir för livet – en liten utställning med ett stort budskap


  Nu öppnar utställningen En souvenir för livet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Utställningen handlar om hur illegal handel hotar många växt- och djurarter och vad du kan göra för att skydda dem. Flera av föremålen på utställningen är beslag som Tullverket gjort och som lämnats till museet.

  _______________________________________________________________

 • 2014-01-14

  Pressmeddelande – Stort beslag av narkotikaklassade tabletter


  I helgen gjorde Tullverket ett större beslag av den narkotikaklassade tabletten Tramadol. Beslaget gjordes av en gränsskyddsgrupp i färjeläget Helsingborg.

  _______________________________________________________________

 • 2014-01-02

  Tillstånd krävs vid införsel av starka laserpekare


  Från och med 1 januari 2014 har lagstiftningen skärpts när det gäller starka laserpekare. Med stark laserpekare menas batteridriven laserpekare som är avsedd att hållas i handen och tillhör laserklass 3R, 3 B eller 4. I de flesta fallen innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (1 mW).

  _______________________________________________________________


A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny