Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

2007-11-05

Nyhetsarkiv

På denna sida ser du listan över våra nyheter. Till höger hittar du de kategorier av nyheter som vi erbjuder. Klicka på en kategori för att se nyheterna. • 2017-01-10

  Behörighetsadministrationen för Tullverkets e-tjänster förenklas


  Från och med 17 januari kan ditt företag självt sköta hela behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare  och deras tillgång till tjänster inklusive behörighetsadministratörer.

  _______________________________________________________________

 • 2017-01-01

  Förändrade varukoder från 1 januari 2017


  HS-nomenklaturen uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017. Det innebär att nya varukoder gäller från den 1 januari 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-22

  Vad gäller när tullagerförfarandet avslutas med transitering?


  När varor efter lagring ska hänföras till ett annat tullförfarande ska en ny deklaration göras och tullagerförfarandet avslutas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-21

  Nu kan du söka tullkvoter från Sydafrika igen


  De produkter med ursprung i Sydafrika som inte har varit tillgängliga i kvotsystemet är nu frisläppta.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-19

  Lär dig mer om tull i vår


  Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-15

  Mindre revidering av tidsplanen för tullager


  Den andra driftsättningen av det nya tullagerförfarandet har blivit något senarelagd. Istället för att driftsättas den 1 februari kommer driftsättningen att ske den 27 februari 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-09

  Medlemsstaternas planer för implementering av UCC publicerade


  Nu har kommissionen publicerat medlemsstaternas nationella planer, det vi i Sverige kallar genomförandeplan, för implementeringen av den nya tullkodexen (UCC).

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-08

  Tullkvoter från Sydafrika inte tillgängliga i kvotsystemet


  Vissa produkter med ursprung i Sydafrika finns inte tillgängliga i kvotsystemet men syns i Tulltaxan. För dessa produkter kan för tillfället inga tullkvoter tilldelas. 

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-07

  Testfall tullager


  Nu version 1.2 utav Testfall 1 CWDS privat lager

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-06

  Hjälp till dig som skaffar system för tullagerbokföring


  I det nya tullagerförfarandet skiljer sig kraven på lagerbokföring väsentligt åt i jämförelse med tidigare bestämmelser. All information ska utbytas elektroniskt och det är tydligare kravställt vilka uppgifter som ska ingå. Här får du en genomgång av hur de förändrade kraven skiljer sig från tidigare.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-05

  Tullverket har börjat ompröva tillstånd för lagring i tullager


  Från den 1 maj 2016 gäller den nya tullkodexen vilket medför nya krav och villkor för tullager. Förändringarna är ganska omfattande. Exempelvis ska alla uppgifter utbytas elektroniskt och det har också skett förändringar gällande kravet på bokföring. Tullverket omprövar därför alla giltiga tillstånd till tullager. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

  _______________________________________________________________

 • 2016-12-01

  Möte med fokus på tillstånd


  Den 8 november träffades representanter för Tullverket och näringslivet i en fokusgrupp för att diskutera den påbörjade omprövningen av tullagertillstånd. Mötet är en första aktivitet i det dialogforum som har bildats för tillstånd i förändring.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-24

  Timmer och trävaruprodukter från Indonesien omfattas nu av en Flegt-licens


  Flegt, Forest Law Enforcement Governance and Trade, är ett licenssystem vars syfte är att komma till rätta med olovlig skogsavverkning. Det nya licenssystemet börjar gälla den 15 november.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-22

  TDR050


  Nya versioner utav bilaga I och Q som gäller fr.o.m. 2017-02-01.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-22

  Testfall tullager


  Nu version utav Testfall 1 CWDS privat lager

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-21

  Behöver du ansöka om att bli registrerad exportör?


  Vissa företag som handlar med GSP-varor kommer under 2017 att behöva ansöka om att bli registrerade exportörer. Kontrollera om det gäller dig. 

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-16

  Över 51 miljoner kronor har beslagtagits


  Fler än tjugo aktörer från ett tjugotal länder deltog i en internationell kontrolloperation mot in- och utförsel av kontanter. Syftet med kontrolloperationen var att begränsa flödet av valuta och överlåtbara värdepapper till IS och al-Qaida för att bekämpa finansiering av terrorism. Inom kontrolloperationen har motsvarande över 51 miljoner kronor i kontanter beslagtagits.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-10

  Billy är årets narkotikasökhund


  Den tolvåriga springer spanieln Billy är utsedd till årets narkotikasökhund 2016. Billy har med sin hundförare Anders Mårtensson från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016 medverkat till 65 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av över 119 miljoner kronor. Billy och Anders arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-09

  Ny webb med användarnas behov i fokus


  Tullverket bygger en ny webb. Den har nytt utseende, ny struktur och en ny ton. Men först och främst har den användarnas behov i fokus.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-08

  Lämna avräkningsnota för slutanvändning, tidigare gynnsam tullbehandling


  Slutanvändning är det nya förfarande som har ersatt gynnsam behandling i tullhänseende. Reglerna för slutanvändning innebär bland annat att du måste lämna en avräkningsnota för att visa hur förfarandet har avslutats. Sätt dig in i vad som gäller så att du inte behöver betala tull för dina varor enbart för att du har följt de gamla reglerna i stället för de nya.

  _______________________________________________________________

 • 2016-11-03

  Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen


  Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig ska en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs. För att få tillståndet beviljat fordras därför normalt en systembaserad bokföringslösning.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-31

  Tusentals köpare av droger på nätet identifierade


  Tullverket har tillsammans med Polismyndigheten identifierat över 20 000 narkotikaköp, och drygt 3 000 köpare, inför och i samband med en internationell aktionsvecka under förra veckan mot handel av droger och vapen på internet. Identifieringen har varit möjlig för att Tullverket och polisen bedrivit ett antal framgångsrika ärenden mot narkotikasäljare på Darknet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-31

  Förändrade varukoder från 1 januari 2017


  HS-nomenklaturen uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017. Det innebär att nya varukoder gäller från den 1 januari 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-28

  Tullverket stoppade över 2 400 narkotikaklassade tabletter


  Tullverket hittade över 2 400 narkotikaklassade tabletter som låg gömda i en personbil. I dag åtalas två personer på 35 och 23 år vid Stockholms tingsrätt för grov narkotikasmuggling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-27

  GSP-certifikat ersätts av Rex


  Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet införs successivt med start 1 januari 2017.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-26

  Nya tullagerförfarandet införs stegvis


  Införandet av det nya tullagerförfarandet kommer allt närmre. Genom det nya tullagerförfarandet kommer all pappershantering att upphöra och ersättas av en elektronisk tulldeklaration vid hänförande av varor till tullagerförfarandet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-24

  Nytt när varor säljs under lagring på tullager eller tillfällig lagring


  Från 1 november ska du använda en ny nationell dokumentkod i importdeklarationen när du deklarerar en vara som sålts under tiden den ligger på ett tullager eller på en anläggning för tillfällig lagring. Tullverket debiterar inte importmomsen, oavsett om deklaranten är momsregistrerad i Sverige eller inte. Du betalar momsen direkt till Skatteverket.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-21

  Internationalisering och tullfrågors betydelse på årets tulldagar


  Runt 1300 personer besökte 2016 års upplaga av tulldagarna. Framtidens tullhantering gick, precis som de senaste åren, som en röd tråd genom programmet. Besökarna kunde ta del av information och nyheter som kommer att hända redan i år, de närmsta åren och på lite längre sikt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-19

  Tullager – minnesanteckningar publicerade


  Nu finns nya minnesanteckningar från möte med tullagerprojektets externa referensgrupp publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-14

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-13

  Goda resultat i samverkansoperation


  Under onsdagskvällen genomförde Tullverket och en rad andra brottsbekämpande myndigheter en av de största myndighets-gemensamma kontrolloperationerna i södra Sverige – operation Total.
  – Varje myndighet har sin specifika roll och sina befogenheter, och vi är starkast när vi arbetar tillsammans, säger insatsledare Gürsu Öncü.


  _______________________________________________________________

 • 2016-10-12

  Nya valideringar påverkar uppgiftslämningen


  Den 19 oktober 2016 införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder. Det innebär att du måste ta ställning till om varan omfattas av åtgärden, och därmed eventuellt deklarera en eller flera dokumentkoder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-12

  Omprövning av tillstånd – tidsplan


  Du som har ett eller flera tillstånd utfärdade av Tullverket har säkert märkt att vi har börjat ett omfattande arbete med att ompröva tillstånd. Det behöver vi göra för att de ska stämma med villkoren i den nya tullkodexen. Det är många tillstånd som ska omprövas och vi hinner inte göra allt på en gång, utan måste ta lite i taget. Slutdatumet är 1 maj 2019 då alla tillstånd ska vara omprövade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-10

  Tullverket stoppade last med 90 kilo cannabis


  Tullverket hittade nittio kilo cannabis gömda i en last med isoleringsplattor. Nu åtalas tre män på 43, 35 och 23 år för grov narkotikasmuggling vid Göteborgs tingsrätt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-06

  Reservrutinen för NCTS har ändrats


  I och med att den nya tullkodexen infördes den 1 maj i år så uppdaterades även reservrutinerna för när uppgifter om transiteringar inte kan skickas till NCTS.

  _______________________________________________________________

 • 2016-10-06

  Uppdaterade meddelandespecifikationer och valideringstjänst för tullager  _______________________________________________________________

 • 2016-09-23

  Över 40 miljoner piratkopierade artiklar stoppas inom EU


  Under 2015 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 40 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 642 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-19

  Vilket lagringstillstånd är det jag behöver?


  Det finns logistikflöden där det finns behov av olika tillstånd för att på bästa vis optimera handeln. Exempelvis kan det finnas ett behov av att lagra oförtullade varor.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-19

  Förfarandekod 10X tas bort


  Den 1 oktober 2016 kommer förfarandekod 10X inte längre kunna deklareras.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-16

  Årligt underrättelsemöte med tullmyndigheter från västra Europa


  Den 13–14 september var Tullverket med och arrangerade 2016 års kontaktpunktsmöte för WCO:s underrättelsekontor med ansvar för västra Europa.

  _______________________________________________________________

 • 2016-09-16

  Tillfällig lagring – sidan uppdaterad med mer information  _______________________________________________________________

 • 2016-08-16

  Från 1 september rapporterar alla via MSW


  Tullverket har tillämpat ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka har ett antal nya aktörer börjat rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. Den 1 september öppnar vi rapporteringen för samtliga aktörer.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-15

  Tullverket stoppade storsäljare av narkotika


  Tullverket har satt stopp för ett stort inflöde av narkotika i landet. I dag åtalas två män, 43 och 25 år, vid Göteborgs tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, grovt penningtvättsbrott och grovt vapenbrott.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-13

  Karenstid för att söka nytt tillstånd efter återkallande


  I den nya tullkodexen finns en tidsgräns för hur snabbt du kan söka ett nytt tillstånd om ett tidigare tillstånd med samma syfte har blivit återkallat. Tidsgränsen gäller om Tullverket har återkallat tillståndet på grund av att villkoren för tillståndet inte har följts. I dessa fall kan du söka ett nytt tillstånd tidigast ett år efter återkallandet. För AEO-tillstånd gäller en treårsgräns.

  _______________________________________________________________

 • 2016-07-01

  Driftsättning av nya tullagerförfarandet påverkas av ändringar i datamodell


  EU-kommissionen har publicerat en ny mappningsspecifikation till WCO datamodell, EUCDM. Det påverkar arbetet med framtagningen av slutliga versioner av tekniska specifikationer och införandet av förändringarna i Tullverkets it-stöd. Driftsättningsdatumet som är satt 1 november behålls, men driftsättningen kommer att ske i två steg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-30

  Utökat it-avtal ger sänkta tullsatser för elektronikvaror


  Medlemmar i World Trade Organization (WTO) har kommit överens om att sänka, eller helt ta bort, tullsatserna för vissa it-varor. Detta sker genom en utökning av ITA-avtalet (Information Technology Agreement). De första tullsatssänkningarna träder i kraft 1 juli 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-22

  Viktig information till dig som importerar växter, frukt och grönt


  Jordbruksverket ändrar avgifterna för växtskyddskontroll och kvalitetskontroll  från den 1 juli 2016. Det innebär höjda avgifter för de flesta produkter som ska anmälas för kvalitetskontroll respektive växtskyddskontroll. Det här kommer att påverka många importörer av växter, frukt och grönt från tredjeland.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-21

  Tullager – ska du söka tillstånd


  Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Vi har uppmärksammat att flera ansökningar vi får in grundar sig på de gamla reglerna. Det är viktigt att du sätter dig in i nu gällande regler för att kunna lämna en korrekt ansökan med kompletterande uppgifter. Om de rutinbeskrivningar som skickas med ansökan är baserade på gamla regler kan vi komma att behöva avslå ansökan.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-14

  Tekniskt slutprov AVI ALE


  Ny version av tekniskt slutprov för AVI ALE max utfyllda fält och repetioner finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-13

  Rapportera via MSW – när är det din tur?


  Som Tullverket tidigare har meddelat tillämpar vi ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka börjar ett antal nya aktörer att rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. De företag detta gäller blir kontaktade direkt av Tullverket eller Sjöfartsverket någon vecka innan det är dags att börja rapportera.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-09

  Miljontals tabletter har beslagtagits och webbsidor har stängts ner


  I år deltog ett hundratal länder i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 11,1 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 4 900 webbsidor har stängts ner. I Sverige har över åttio webbsidor anmälts.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-07

  Undvik stopp i godsflödet – bevaka giltighetstiden på signeringscertifikatet för EDI


  Inför sommaren är det bra att kontrollera giltighetstiden för företagets signeringscertifikat som används för det elektroniska informationsutbytet via EDI. Ett certifikat tar några dagar att beställa och det kan endast göras av era anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Det är därför viktigt att beställa i god tid.

  _______________________________________________________________

 • 2016-06-01

  Konferens om tull- och handelsförenklingar


  Den 1 juni startade en internationell konferens i Stockholm om tull- och handelsförenklingar. Öppningsanförandet hölls av GD Therese Mattsson och värdar för konferensen är Tullverket, Utrikesdepartementet och Kommerskollegium tillsammans med EU-kommissionen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-31

  Nu är det dags att ompröva tullagertillstånden


  Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga tillstånd till tullagerförfarande. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-30

  ”Bus Stop” – Tullverkets största kontrolloperation mot illegal alkohol i bussar


  Tullverket har den senaste veckan genomfört den största kontrolloperationen någonsin riktad mot bussbolag som specialiserat sig på att maskera resor till gränshandeln i norra Tyskland, med bussresenärer som ”alibi” för att införseln av alkohol ska se ut att vara för privat bruk. Tullverkets preliminära siffror visar att under veckan har 20 bussar kontrollerats, 43 982 l alkohol (varav 33 905 l är starköl) har beslagtagits, 57 personer har frihetsberövats (varav 46 anhållna) och 82 förundersökningar har inletts.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-27

  Tullverket startade införandet av MSW den 1 juni


  Den 1 juni 2016 anslöt Tullverket fler uppgiftslämnare för in- och utklarering av fartyg via Maritime Single Window (MSW). Tullverket har beslutat att tillämpa ett stegvist införande med några operatörer i taget. Vi kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera till MSW.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-23

  Nya bestämmelser för växelkurser


  Från och med den 1 maj gäller nya bestämmelser för växelkurser för fastställande av tullvärde. Förändringarna gäller för valutor som banknoteras varje dag.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-18

  Förtydligande gällande fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling


  Under rubriken "Nya valideringar i Tulldatasystemet" har vi förtydligat hur tillståndsnumret ska anges för att deklarationen inte ska avvisas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-18

  Kurir gömde narkotika i yoghurt


  I dag åtalas en kvinna och två män vid Göteborgs tingsrätt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling av totalt 198 gram heroin och 444 gram kokain. Narkotikan smugglades i så kallade sväljarkapslar som är avsedda att smugglas i kroppen. När kapslarna var ute ur kroppen gömde kvinnan dem i flaskor med drickyoghurt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-16

  Tullager - nya tekniska specifikationer och ny valideringstjänst


  Nu finns version 1.0 av specifikationer för hänförande till tullagerförfarandet publicerade.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-10

  Pre-exportkontroll på jordnötter/jordnötsprodukter och mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada


  EU har godkänt USA:s och Kanadas pre-exportkontroll avseende vissa cancerframkallande gifter i mat. Pre-exportkontrollerna gäller aflatoxin i jordnötter och mandlar från USA och ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada. EU:s godkännande innebär att livsmedelskontrollerna görs i USA/Kanada i stället för vid ankomsten till EU.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-09

  Nu omprövar vi AEO-certifikaten


  Från den 1 maj gäller nya krav och villkor för att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO). Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga AEO-certifikat. Syftet är att kontrollera att de företag som idag har ett AEO-certifikat uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett AEO-tillstånd enligt de nya reglerna.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-04

  Aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll har upphört


  Efter den 1 maj är det inte längre möjligt att anmäla varor till aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll, dvs det kommer inte längre vara möjligt att använda förfarandekod 41 och 91 som förstakod.

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-02

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-05-01

  Tullverket och EU går mot modernare tullhantering


  När EU:s moderniserade tullagstiftning börjar tillämpas den 1 maj 2016 tar Tullverket ett viktigt steg mot en modernare och mer automatiserad tullhantering.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-28

  Två och ett halvt kilo narkotikaklassat pulver gömdes i thailändska souvenirer


  Den 27 april häktades två män vid Eskilstuna tingsrätt misstänkta för grov narkotikasmuggling av stora mängder Tramadol – cirka 21 000 kapslar som motsvarar cirka 2,5 kilo, narkotikaklassat pulver.
  – Beslaget är ett av de större enskilda beslagen av Tramadol som Tullverket har gjort det här året och visar på att smugglingen av Tramadol är mycket omfattande och ett stort problem, säger Stefan Granath, chef för tullkriminalenheten i Stockholm.


  _______________________________________________________________

 • 2016-04-27

  Hitta rätt bland nya begrepp


  Många begrepp inom tullhanteringen förändras i och med den nya tullagstiftningen. Nu finns de begrepp som förändras från den 1 maj samlade på en sida.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-26

  Importlicenskrav för stålimport från hela världen


  I maj inför EU krav på importlicens för import av järn- och stålvaror från hela världen utom Norge, Island och Liechtenstein. För frågor om importlicenskraven hänvisar vi till Kommerskollegium.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-26

  Tullverket beslagtog stora mängder narkotikaklassade tabletter


  I dag väcks åtal vid Varbergs tingsrätt mot en man i trettioårsåldern som misstänks för grov narkotikasmuggling av närmare 10 500 narkotikaklassade tabletter. Beslaget är ett av de större enskilda beslagen av Subutex som Tullverket har gjort.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-25

  Förändringar som gäller varors tullstatus


  Många detaljer kring varors tullstatus förändras den 1 maj 2016. En förändring är att bevisen för varors tullstatus nu får en begränsad giltighetstid på 90 dagar jämfört med den tidigare obegränsade giltigheten.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-25

  Förändringar inom transitering


  Grunden för transiteringsförfarandet kommer att vara densamma som i dag fram till 2019 då en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) beräknas börja användas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-20

  Förseningsavgift – förändringar från 1 maj 2016


  I samband med att den nya lagstiftningen, UCC, börjar tillämpas kommer fler ärendetyper att omfattas av debitering av förseningsavgift. Även avgiften höjs när den kompletterande deklarationen inte lämnas i rätt tid.


  _______________________________________________________________

 • 2016-04-18

  Ny tullordning beslutad


  Tullverkets generaltulldirektör har nu beslutat om en ny tullordning som börjar gälla från och med den 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-15

  Håll dig uppdaterad inom tullfrågor


  Prenumerera på Tullverkets nyhetsbrev för företag, TullNytt, direkt till din e-post.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-08

  Förändringar inom passiv förädling


  Tullförfarandet passiv förädling genomgår vissa förändringar 1 maj 2016. Bland annat utökas tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopas. Det blir obligatoriskt att ställa en garanti för de tillstånd där import i förväg används (IM/EX) som utfärdas efter 1 maj.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-06

  7 april – nya valideringar i TDS import- och exportsystem


  Här följer en påminnelse om att torsdag 7 april genomförs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Samlad garanti – nytt grundläggande tillstånd från 1 maj


  I samband med att UCC börjar tillämpas kommer fler förfaranden än idag att omfattas av krav på garanti. Det kommer då att införas en möjlighet att ställa en samlad garanti för ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för användning av tillståndet. Möjligheten till samlad garanti kräver tillstånd i förväg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten


  Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten (GOB). I dag överlämnades den årliga redovisningen till regeringen om myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Nya tilläggs- och dokumentkoder – se till att deklarera rätt


  Den 1 februari började valideringen av import- och exportdeklarationer mot nya Tulltaxan. Eftersom det har tillkommit valideringar av nya och befintliga tilläggs- och dokumentkoder är det viktigt att läsa på vilka nya koder som tillkommit. Om fel koder anges kommer deklarationen att avvisas.

  _______________________________________________________________

 • 2016-04-05

  Tillstånd i förändring


  Införandet av unionstullkodex, UCC, innebär att både kravbild och användning kommer att ändras för ett flertal av dagens tillstånd. Det betyder att vissa tillstånd kommer att behöva omprövas. Förändringen medför även att vissa tillståndstyper försvinner och att andra tillkommer.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-31

  Momsredovisning för 2015


  Företagen som inte har egen kredit ska vända sig till sina ombud för att få underlag från dem.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-30

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-29

  Möjligt att ansöka om tillstånd via elektroniskt ansökningsformulär


  Inom kort blir det möjligt att ansöka om ett antal tillstånd via elektroniska ansökningsformulär. Möjligheten gäller till att börja med för tillstånden för Samlad garanti, Slutanvändning, Passiv förädling, Anstånd med betalning och Tullager. Redan nu går det att ansöka om tillstånd till aktiv förädling via det elektroniska ansökningsformuläret.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-23

  Tillstånd till förfarandet slutanvändning


  Tillstånd till förfarande slutanvändning, som ersätter gynnsam behandling i tullhänseende (användning för särskilda ändamål), innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-23

  Fler möjligheter att lämna elektronisk deklaration vid aktiv förädling


  Den 1 maj införs förändringar som eliminerar mycket av den manuella hanteringen vid förfarandet aktiv förädling. Företag som i dag använder aktiv förädling respektive bearbetning under tullkontroll bör sätta sig in i vad det kommer att innebära. Bland annat kommer nya regler att gälla för importdeklarationer där varorna anmäls till aktiv förädling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-21

  Aktiv förädling – dags att ansöka om tillstånd


  Har du ett tillstånd till aktiv förädling som upphör 30 april måste du snarast ansöka om ett nytt för att kunna fortsätta att använda förfarandet. För att få en ansökan beviljad är ett av kraven att du ställer en garanti. Ett nytt tillstånd som beviljas gäller tidigast från 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-15

  Nya valideringar i TDS Import- och Exportsystem


  Inom kort införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder.  Det innebär att du som deklarant måste ta ställning om varan omfattas eller inte omfattas av åtgärden och därmed deklarera en dokumentkod. Det är inga nya åtgärder, förutom åtgärd 713,  som tillkommit utan dokumentkoderna har kunnat deklarerats sedan tidigare och Tullverket har tagit emot men inte validerat dem. Anledningen till de nya valideringarna är driftsättningen av en ny systemutgåva av TDS. Förändringarna genomförs den 7 april.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-14

  Dags att momsredovisa


  När det är dags att momsredovisa finns olika regler för olika företag. Är företaget, vid importtillfället, momsregistrerat hos Skatteverket ska importmomsen redovisas i momsdeklarationen, inte i importdeklarationen. Om företag som är momsregistrerade i Sverige deklarerar moms i importdeklarationen kommer deklarationen att avvisas. Om ditt företag inte är momsregistrerat ska importmomsen däremot redovisas och betalas till Tullverket i importdeklarationen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-11

  Anmäl hund och katt och kontanter via internet


  Nu kan du som är bosatt i ett EU-land och ska ut och resa, anmäla din hund och katt eller dina kontanter till Tullverket via internet på Tullverkets webbplats. Det blir mindre papper och du kan göra anmälan när och var du vill inför din resa.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-08

  Tullager – framtida förändringar


  Tullverket har valt att skjuta fram driftstarten av det nya elektroniska tullagerförfarandet från 1 maj till 1 november 2016. Den främsta anledningen till beslutet är att EU-kommissionen nyligen levererat sin mappningsspecifikation mellan UCC och WCO datamodell. Detta påverkar arbetet med framtagningen av slutliga versioner av de tekniska specifikationerna  och införandet av  förändringarna i Tullverkets it-stöd.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-07

  Förändringar i tillståndshanteringen från 1 maj


  Införandet av den nya unionstullkodexen (UCC) medför förändringar för de EU-gemensamma tillstånden from den 1 maj 2016. Vissa tillstånd kommer att behöva omprövas medan andra tillståndstyper försvinner. Vidare införs nya tillståndstyper. I den nya lagstiftningen kommer även flera tillståndstyper att omfattas av krav på garanti.

  _______________________________________________________________

 • 2016-03-04

  Ny tullag beslutad


  Den 14 januari överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Riksdagen har nu fattat beslut om den nya tullagen som ska träda i kraft den 1 maj 2016.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-24

  Tullverket beslagtar batonger och elpistoler


  Tullverket har hittills i år beslagtagit en stor mängd elpistoler, fjäder- och teleskopbatonger i post- och kurirflödet. Så kallade farliga föremål får du inte ta in i Sverige utan särskilt tillstånd från den svenska polismyndigheten. Att bli dömd för smuggling av farliga föremål kan få konsekvenser.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-22

  Tullverkets beslagsstatistik 2015


  Antalet narkotikabeslag ligger på ungefär samma nivå som 2014, men mängden beslagtagen narkotika har minskat. Den huvudsakliga förklaringen till det är en betydande minskning av smugglingen av färsk kat.
  – Precis som vi har förutspått har smugglingen av färsk kat minskat dramatiskt som en effekt av förbuden i Storbritannien och Nederländerna, säger Therese Mattsson, generaltulldirektör. Däremot har beslagen av torkad kat ökat, men inte alls i samma omfattning.


  _______________________________________________________________

 • 2016-02-19

  Tullverkets signeringscertifikat har uppdaterats


  Ny version Tullverkets signeringscertifikat, har nu publicerats på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-18

  Se över ditt tillstånd till aktiv förädling – förändringar från 1 maj


  Aktiv förädling restitutionssystemet respektive bearbetning under tullkontroll upphör 1 maj 2016. För varor som har anmälts till förfarandet före 1 maj kan befintliga tillstånd och dagens regler för att avsluta förfarandet tillämpas. I övrigt finns inga övergångsregler. Det blir också obligatoriskt att ställa en säkerhet, vilket kommer att gälla samtliga tillstånd som beviljas från 1 maj.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-17

  Tullordningen skickad på extern remiss


  Tullverket har tagit fram ett utkast till en ny tullordning med anledning av den nya EU-gemensamma tullkodexen som ska börja tillämpas den 1 maj 2016. Tullordningen har hittills varit på intern remiss och har nu skickats på extern remiss.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-16

  Närmare 600 batonger beslagtas i försändelser


  Tullverket ser en mycket stor ökning av antalet beslagtagna farliga föremål, främst batonger, i post- och kurirflödena på Arlanda. Enligt preliminära siffror uppgår antalet beslagtagna batonger hittills i år till 592 stycken jämfört med 256 stycken under hela föregående år.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-12

  GSP-certifikat för varor från utvecklingsländer


  EU har ett ensidigt arrangemang med utvecklingsländer om tullfrihet eller tullnedsättning för varor därifrån som importeras hit. Du som ansöker om förmånsbehandling vid import behöver styrka varornas ursprung med ett ursprungsintyg. För varor som har ursprung i något av de utvecklingsländer som omfattas av GSP måste du ha ett GSP-certifikat form A.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-12

  Ursprungsintyg vid export


  När du exporterar varor till länder som EU har frihandelsavtal med kan mottagaren i vissa fall få tullnedsättning eller tullbefrielse genom förmånsbehandling. Förutsättningen är att du som exportör kan intyga varornas ursprung med ett ursprungsintyg.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-09

  Kraftig ökning av beslag under nationell kontrolloperation


  Genom att påtagligt öka resurserna i post- och kurirflödena under en begränsad tid har Tullverket kraftigt ökat antalet beslag av droger och andra illegala varor. Beslagen gjordes under kontrolloperationen Nätdroger*.

  _______________________________________________________________

 • 2016-02-01

  Tullmuseum öppnar sina virtuella portar


  Ett museum har gått ur tiden och ett annat har öppnat sina portar för allmänheten. På Tullverkets webbplats tullverket.se finns nu ett digitalt museum som efterträder det fysiska Tullmuseum som har slagit igen sina portar. Passa på och gör en rundvandring och upplev en del av Sveriges historia.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-28

  TDR050 - bilaga Q


  Ny version av TDR050, bilaga Q, har nu publicerats på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-28

  Svarskodlistan TDR050


  Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-25

  Det här kännetecknar en ursprungsvara


  EU har frihandelsavtal med ett stort antal länder. Om de varor du importerar har ursprung i något av länderna det finns avtal med har du möjlighet att yrka på förmånsbehandling, det vill säga nedsatt tull eller tullbefrielse vid import. Om du exporterar ursprungsvaror kan du utfärda ursprungsintyg och avtalsparten kan då få förmånsbehandling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-25

  Yrka på förmånsbehandling vid import


  För att du ska kunna yrka på förmånsbehandling i samband med import behöver det finnas ett frihandelsavtal, ensidigt åtagande eller annat avtal och du behöver ha rätt intyg. Det är exportören som ska intyga varans ursprung men du behöver vara uppmärksam och kontrollera att intyget är rätt ifyllt.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-21

  Proposition till ny tullag


  Förra veckan överlämnade regeringen en proposition om en ny tullag till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den nuvarande tullagen.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-20

  Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen


  Från 1 februari 2016 kommer import- och exportdeklarationerna att valideras mot nya Tulltaxan. Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-18

  Smuggling av 50 kilo amfetamin stoppades vid Öresundsbron


  Vid Malmö tingsrätt väcks åtal mot en man som misstänks för smuggling av över 50 kilo amfetamin. Beslaget av amfetamin är ett av Tullverkets största under hela 2000-talet. Brottsrubriceringen är grov narkotikasmuggling.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-15

  Stort beslag av dopningsmedel


  I dag väcks åtal vid Malmö tingsrätt mot åtta personer som misstänks för bland annat försök till grov smuggling, försök till grovt dopningsbrott samt grovt dopningsbrott. Beslag av cirka 3,3 miljoner dopningsenheter har gjorts i ärendet. Samtliga åtalade är hemmahörande i Skåne.

  _______________________________________________________________

 • 2016-01-14

  Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen


  Från 1 februari 2016 valideras import- och exportdeklarationerna mot nya Tulltaxan. Bästa sättet för att kontrollera de nya dokument- och tilläggskoderna är att kolla direkt i Tulltaxan på tulltaxan.tullverket.se under respektive varukod.  Uppgiftslämningen påverkas, bland annat genom ett antal nya och förändrade dokument- och tilläggskoder.

  _______________________________________________________________


A-Ö  •  Kontakta oss  •  Facebook •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny