Tullverket

2016-06-22

Nyhet

Viktig information till dig som importerar växter, frukt och grönt

Jordbruksverket ändrar avgifterna för växtskyddskontroll och kvalitetskontroll  från den 1 juli 2016. Det innebär höjda avgifter för de flesta produkter som ska anmälas för kvalitetskontroll respektive växtskyddskontroll. Det här kommer att påverka många importörer av växter, frukt och grönt från tredjeland.

Använd de avgifter som gäller nu

De nya avgiftssatserna kommer att kunna deklareras från 21 augusti då Tullverkets datasystem för klarering (TDS) uppdateras. Tulldeklarationer som görs under perioden 1 juli-20 augusti ska därför göras med de avgiftssatser som gäller innan 1 juli för att deklarationerna ska kunna hanteras i TDS. 

Avgifterna korrigeras i efterhand

Tullverket kommer efter 21 augusti att löpande ompröva de sändningar som deklarerats under perioden 1 juli-20 augusti. Tullverket initierar och genomför omprövningen, så företagen behöver inte agera. Mellanskillnaden på debiterad avgift för växtskydds- och kvalitetskontroll, och de nya avgifterna, kommer då att debiteras – eller återbetalas till – den som står som betalningsansvarig på den initiala deklarationen.

Jordbruksverkets ändringar

Se alla ändringarna i Jordbruksverkets föreskrifter, beslut och övrig information på Jordbruksverkets webbplats, fliken Handel & Marknad.

Fakta

Färska frukter och grönsaker ska uppfylla specifika handelsnormer och måste genomgå kvalitetskontroll. Vissa färska frukter och grönsaker som kan vara angripna av allvarliga växtskadegörare ska dessutom ha ett sundhetscertifikat. Frukt och grönt som ska ha sundhetscertifikat ska även genomgå en växtskyddskontroll. 

Växtskyddsavgift

Växtskyddsavgift är en avgift som ska täcka kostnaderna för den växtskyddskontroll som görs för att kontrollera och skydda växters sundhet.

Kvalitetskontrollavgift

Färska frukter och grönsaker ska vid import genomgå en kvalitetskontroll för att fastställa att de uppfyller handelsnormerna. Avgiften som tas ut är till för att täcka kostnaden för kontrollen.

Stickprovsavgift

Den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden gör ibland en undersökning vid import för att bland annat kontrollera bekämpningsmedelsrester i varan. För en vara som omfattas av detta ska avgiften betalas även om det inte görs någon undersökning.