Tullverket

2016-06-30

Nyhet

Utökat it-avtal ger sänkta tullsatser för elektronikvaror

Medlemmar i World Trade Organization (WTO) har kommit överens om att sänka, eller helt ta bort, tullsatserna för vissa it-varor. Detta sker genom en utökning av ITA-avtalet (Information Technology Agreement). De första tullsatssänkningarna träder i kraft 1 juli 2016.

Avtalet innebär tullfrihet för ytterligare 201 teknikvaror, och omfattar därmed 10 procent av värdet av den totala världshandeln, mer än den globala handeln med jordbruksprodukter. Exempel på produkter som omfattas av handelsavtalet är hörlurar, hifi-system, videokameror, blu-rayspelare och skrivare, men också medicinsk utrustning och instrument för rymdnavigering.
 
Läs hela Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1047 av den 28 juni 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

De nya tullsatserna kommer att synas i Tulltaxan för de varukoder som räknas upp i förordningens bilaga, del b). Det skapas nya taricnummer för att skilja ut de produkter som berörs.

Multikomponentkretsar (MCO)

Kommissionen har valt en annan lösning för MCO. Dessa kan klassificeras enligt ett stort antal KN-nummer beroende på i vilken produkt de ska användas. Vilka KN-nummer som avses framgår av förordningens bilaga, del a).

Under dessa KN-nummer kommer det att visas två tullsatser i Tulltaxan. För att yrka på tullsatsen 0 procent för MCO ska dokumentkod Y035 anges i fält 44 i enhetsdokumentet, eller motsvarande. För andra varor än MCO gäller den tidigare tullsatsen och därmed ska ingen dokumentkod anges.

Rutin vid problem i TDS

Om du råkar ut för tekniska problem när du sänder in deklarationen – om den avvisas i TDS mottagningsfunktion – kan du skriva ditt yrkande, inklusive dokumentkod och tullsats, som fritext i fält 44 och använda call me-kod 10 för deklarationen.

Fakta

Första upplagan av ITA tillkom 1996 mellan WTO-medlemmar med ett gemensamt intresse av att avskaffa tullar på teknikvaror. Avtalet omfattade exempelvis datorer, halvledare och telekomutrustning. Det fick en stor påverkan på världshandeln och bidrog till vår omställning till ett informationssamhälle. Den snabba teknologiutvecklingen har dock gjort avtalet i sig omodernt. EU beslutade därför, under svenskt ordförandeskap 2009, att modernisera ITA. Förhandlingarna lanserades i Genève 2012. Uppdateringen innehåller 201 nya varor, vilka enbart för EU uppskattas till ett exportvärde av 82 miljarder euro.
Källa: Regeringskansliet