Tullverket

2016-10-06

Nyhet

Uppdaterade meddelandespecifikationer och valideringstjänst för tullager

Nu finns det uppdaterade meddelandespecifikationer för aktören ansvarig för hänförandet till tullagerförfarandet (deklarant) och aktören tillståndshavaren (tullagerhavaren) gällande standardförfarandet samt version 1.2 av dokumentet kodlistor. En uppdaterad version av valideringstjänsten har även tagits i drift. Den uppdaterade versionen innebär att meddelanden för uppgiftslämning är harmoniserad med kommissionens mappningsspecifikation till WCO datamodell, EUCDM.

Läs mer