Tullverket

2016-06-07

Nyhet

Undvik stopp i godsflödet – bevaka giltighetstiden på signeringscertifikatet för EDI

Inför sommaren är det bra att kontrollera giltighetstiden för företagets signeringscertifikat som används för det elektroniska informationsutbytet via EDI. Ett certifikat tar några dagar att beställa och det kan endast göras av era anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Det är därför viktigt att beställa i god tid.

När certifikatet blir ogiltigt avvisas alla EDI-meddelande och godsflödet stannar. Ett signeringscertifikat är giltigt i 14 månader men går utmärkt att byta ut långt i förväg.

Försäkra er om att ni har aktiva kontaktpersoner, som har fått fullmakt att beställa certifikat till företaget. Det går bra att ha flera kontaktpersoner.
 
Om ni behöver fler kontaktpersoner eller vill byta kontaktpersoner anmäler firmatecknaren det på blankett Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat. Tillståndshavaren för elektronisk uppgiftslämning ansvarar för att ha ett aktivt signeringscertifikat.

Fyll i blanketten Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikatWord

Fyll i blanketten Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikatPDF

Mer information

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson
Beställning av företagets signeringscertifikat