Tullverket

2016-05-27

Nyhet

Tullverket startade införandet av MSW den 1 juni

Den 1 juni 2016 anslöt Tullverket fler uppgiftslämnare för in- och utklarering av fartyg via Maritime Single Window (MSW). Tullverket har beslutat att tillämpa ett stegvist införande med några operatörer i taget. Vi kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera till MSW.

Sedan den 18 maj har ett mindre antal aktörer testat att lämna sina uppgifter via www.maritimesinglewindow.se. Med hjälp av dessa aktörer har Sjöfartsverket och Tullverket fått möjlighet att säkerställa att det inte uppstår några tekniska problem, och vi har också fått en uppfattning om hur komplex rapporteringen upplevs. Utifrån dessa erfarenheter har hanledningar och riktad information kompletterats – allt för att underlätta för aktörerna att rapportera på ett korrekt sätt.

Som nästa steg har Tullverket beslutat att fortsätta införandet genom ett så kallat stegvist införande. Det innebär att ett antal aktörer påbörjar sin rapportering och att detta antal sedan utökas stegvis. Allt fler kommer att sätta igång sin rapportering tills det slutligen är dags för samtliga aktörer att ansluta sig. Detta gör vi för att säkra ett stabilt införande och en god kvalitet. Blir ditt företag inte kontaktat direkt av Tullverket eller Sjöfartsverkets kundtjänst kan ni fortsätta med att faxa era underlag till Tullverket fram till dess att information kommer om att det stegvisa införandet upphör och det är dags för alla att rapportera via MSW. 

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

  1. Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till www.mswreportal.se
  2. Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp finns en användarhandledning framtagen.
  3. Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla till exempel lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
  4. Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW. Läs mer om tillståndet på sidan Trafiktillstånd för fartygstransport.
  5. Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship’s store) och besättningens tillhörigheter (Crew’s effects) ska skickas in per anlöp.

Vad innebär förändringen?

MSW har varit i drift sedan den 1 oktober 2015, och i dagsläget lämnas uppgifter till Sjöfartsverket, Göteborgs hamn och Kustbevakningen på detta sätt. Från den 1 juni i år gäller detta även uppgifter till Tullverket.

Rapporteringen via MSW innebär en genomgripande förändring av uppgiftslämnandet. De stora skillnaderna från tidigare är att:

  1. alla uppgifter ska lämnas elektroniskt och via www.mswreportal.se
  2. ankomst och avgång måste anmälas för varje enskild hamn
  3. besluten kommer att ske i fler steg än idag
  4. det finns nya tidsgränser att förhålla sig till
  5. fler aktörer än idag ska lämna uppgifter.

Läs mer om vad dessa förändringar innebär, vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas

Viktigt att invänta svar

När ni har skickat uppgifter till Tullverket är det viktigt att ni inväntar och kontrollerar de svar ni får. De uppgifter ni har skickat in kommer att kontrolleras av Tullverket. Vi skickar först en bekräftelse att uppgifterna har tagits emot och först därefter meddelar vi ett beslut. Är någon uppgift felaktig eller om nödvändiga uppgifter saknas kommer vi att skicka en begäran om att ni korrigerar eller kompletterar era uppgifter. Det är därför mycket viktigt att ni inväntar svar från oss så att ni inte får fördröjningar i er hantering.

Mer information

Har ni frågor om inloggning och om hur uppgiftslämnandet fungerar i portalen bör ni vända er till Sjöfartsverket. Tullverket kan inte svara på frågor om vilka uppgifter de övriga myndigheterna behöver.
Sjöfartsverket

Kontaktuppgifter till Tullverket för frågor kopplat till exempelvis vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.

De samverkande myndigheterna informerar via projektsidan Maritime Single-Window

Du kan även följa Sjöfartsverket på Twitter: @MSWSE.

Fakta:
Införandet av MSW är ett samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen, där vi tillsammans har tagit fram en lösning med en enda kontaktpunkt. Tanken är att samma uppgift bara ska behöva lämnas en enda gång via en enda kanal, oavsett vilken av myndigheterna som ska använda uppgiften. Målet med detta är att förenkla för sjöfartsnäringen. Förändringen är också ett led i det förändringsarbete som sker inom Tullverket, vilket innebär att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt senast år 2020.