Tullverket

2016-12-08

Nyhet

Tullkvoter från Sydafrika inte tillgängliga i kvotsystemet

Vissa produkter med ursprung i Sydafrika finns inte tillgängliga i kvotsystemet men syns i Tulltaxan. För dessa produkter kan för tillfället inga tullkvoter tilldelas. 

Vissa jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Sydafrika är för tillfället inte tillgängliga i kvotsystemet. Däremot syns tullkvoterna i Tulltaxan med följande text som förklarande fotnot: ”Förmånen av denna tullkvot kan begäras först efter publiceringen av dess tillämpningsförordning.”

Tills tillämpningsförordningen har publicerats i EUT tilldelas alltså inga tullkvoter.