Tullverket

2016-05-16

Nyhet

Tullager - nya tekniska specifikationer och ny valideringstjänst

Nu finns version 1.0 av specifikationer för hänförande till tullagerförfarandet publicerade.

Leveransen avser uppgiftslämning för aktören, ansvarig för förfarandet (deklaranten) och processen gäller standardförfarandet. Samtidigt uppdateras valideringstjänsten, en webbaserad tjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp och testa sina meddelanden i XML-format.

Läs mer om de nya tekniska specifikationerna och valideringstjänsten: