Tullverket

2016-10-19

Nyhet

Tullager – minnesanteckningar publicerade

Nu finns nya minnesanteckningar från möte med tullagerprojektets externa referensgrupp publicerade.

Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Läs minnesanteckningarna.