Tullverket

2016-11-24

Nyhet

Timmer och trävaruprodukter från Indonesien omfattas nu av en Flegt-licens

Flegt, Forest Law Enforcement Governance and Trade, är ett licenssystem vars syfte är att komma till rätta med olovlig skogsavverkning. Det nya licenssystemet börjar gälla den 15 november.

Flegt-licenssystemet bygger på frivilliga partnerskapsavtal som EU tecknar med ett antal länder som exporterar timmer och träprodukter till EU. Syftet med licenssystemet är att komma till rätta med olaglig skogsavverkning och handel med timmer och träprodukter som kommer från olaglig skogsavverkning. Licensen bekräftar att timret och de träprodukter som licensen avser kommer från laglig avverkning i partnerlandet, eller från laglig import till partnerlandet.

Handel med Indonesien först ut

Indonesien är ett av de länder som EU har tecknat avtal med och det land som systemet nu startar i. Från den 15 november 2016 krävs en specifik Flegt-licens vid import av timmer och trävaruprodukter från Indonesien. På sikt kommer det att krävas Flegt-licenser vid import av timmer och träprodukter från samtliga länder som EU tecknar den här typen av frivilla partnerskapsavtal med.

Licensen utfärdas av en behörig myndighet i Indonesien och importören registrerar själv licensen i systemet Flegt-IT, som i sin tur genererar ett automeddelande till kontrollmyndigheten Jordbruksverket.

Fyll i importdeklarationen

I tulldeklarationen anger du åtgärdskod C690 och i fält 44 anger du numret på Flegt-licensen. Du ska också deklarera med call me-kod 13.

Mer information

Läs mer om licenskravet hos Jordbruksverket.