Tullverket

2016-11-03

Nyhet

Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen

Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig ska en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs. För att få tillståndet beviljat fordras därför normalt en systembaserad bokföringslösning.

Det finns en rad principer och krav att ta hänsyn när det gäller tullagerbokföringen. För att bli beviljad tillstånd att driva ett tullager är det därför  viktigt att du anpassar rutiner och system så att de uppfyller kraven.

Läs mer om kraven på tullagerbokföring.

Läs om tillstånd till tullager.