Tullverket

2016-09-16

Nyhet

Tillfällig lagring – sidan uppdaterad med mer information

Tillfällig förvaring heter efter den 1 maj 2016 tillfällig lagring. Om du i dag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. Det är även obligatoriskt att ha tillstånd till samlad garanti. Nu finns det uppdaterad information att läsa. 

Läs mer om Tillfällig lagring, framtida förändringar