Tullverket

2016-10-14

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande kod har lagts till i svarskodlistan:

Kod

Beskrivning

Kommentar

509

Dokumentkod för åtgärd 751, Exportkontroll - avfall, ska anges