Tullverket

2016-05-02

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se

Följande koder har ändrats:

Kod

Beskrivning

Kommentar

306

Bilagda handlingar ’typ’ ska anges

Bilagda handlingar ’typ’ ej deklarerad eller ytterligare bilagda handlingar ska deklareras, se Tulltaxan

471

Samma dokumentkod angiven flera gånger

Gäller de dokumentkoder, inom respektive åtgärd i Tulltaxan, som deklareras för att ange att deklarerade varor inte omfattas av åtgärden

551

Förhållandet mellan nettovikt och extra mängdenhet, för deklarerad varukod, understiger den lägsta alternativt överstiger den högsta värdebegränsningen som finns angiven i åtgärdsvillkor till åtgärd 482 i Tulltaxan.

Kontrollera gällande värdebegränsning i Tulltaxan som framgår av åtgärdsvillkoret till åtgärd 482 samt i vissa fall även av varukodens beskrivning

661

Ogiltig kombination av uppgifter, se Tulltaxan varubeskrivning

Kontrollera deklarerat format för licens-/tillståndsnummer som hör till åtgärd i Tulltaxan

673

Orimlig kombination av uppgifter, se Tulltaxan varubeskrivning

Kontrollera taricnummer, ursprungsland m.m. mot varubeskrivningen i Tulltaxan. Restriktioner finns för när numret får användas.

815

Angiven förmånskod är felaktig

Koden finns ej upptagen i Tullverkets tabell över förmånskoder, koden är ej tillämplig på angivet ursprungsland, koden felaktig i förhållande till FF2-kod eller koden felaktig i förhållande till ursprungsland och/eller åtgärd i Tulltaxan

825

Angiven avgiftskod är felaktig

Koden felaktig i förhållande till taricnummer och åtgärd i Tulltaxan – kan avse en eller flera insända koder. Kan även avse att företaget är eller inte är momsregistrerat i kombination med kod 1MT/B00.

829

Exportavgift skall inte anges

Ex. Exportavgift skall ej anges för KN-nummer där åtgärdstypen 682 inte finns i Tulltaxan

866

Angiven avgiftssats felaktig

Ex. Kan avse negativt värde, för stort värde eller att avgiftssatsen är felaktig i förhållande till taricnummer, förmånskod och åtgärd i Tulltaxan – kan avse en eller flera insända koder

Följande koder har tagits bort från svarskodslistan:

  1. 192 - Tilläggskod/er ska inte anges
  2. 473 - Ogiltig dokumentkod har angivits för åtgärd 725, Ozonnedbrytande ämnen.
  3. 475 - Deklarerad kod för dokumenttyp, fält 44, ska ej anges för åtgärden i kombination med deklarerad tilläggskod
  4. 477 - Ogiltig dokumentkod har angivits för åtgärd 478, Dual use.
  5. 479 - Ogiltig dokumentkod har nagivits för åtgärd 749, Kvicksilver.
  6. 483 - Ogiltig dokumentkod har angivits för åtgärd 717, Restriktioner avs. varor/teknik
  7. 485 - Ogiltig dokumentkod har angivits för åtgärd 715, CITES.
  8. 487 - Ogiltig dokumentkod har angivits för åtgärd 735, Kulturföremål.

Följande kod har lagts till i svarskodslistan:

Kod

Beskrivning

Kommentar

506

Dokumentkod för åtgärd 718, Exportkontroll för lyxvaror, ska anges