Tullverket

2016-04-05

Nyhet

Samlad garanti – nytt grundläggande tillstånd från 1 maj

I samband med att UCC börjar tillämpas kommer fler förfaranden än idag att omfattas av krav på garanti. Det kommer då att införas en möjlighet att ställa en samlad garanti för ett antal olika tillståndstyper som ställer krav på garanti för användning av tillståndet. Möjligheten till samlad garanti kräver tillstånd i förväg.

Tillstånd till samlad garanti blir aktuellt för t.ex. tillstånd till betalningsanstånd (tidigare kredittillstånd), tullager och aktiv förädling. Det innebär att du dels behöver ansöka om tillstånd till samlad garanti dels ansöka om det förfarandespecifika tillståndet. De företag som har samlad säkerhet för transitering kommer att bli kontaktade av Tullverket i samband med omprövning av de befintliga tillstånden.

Ett beviljat tillstånd innebär att en garanti ställs för det tullbelopp som motsvarar en tullskuld för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. Om det förfarandespecifika tillståndet gäller en enstaka transaktion, eller en förenklad tillståndsansökan som bara omfattar en deklaration, finns det möjlighet att ställa en individuell garanti. 

Tullverket godkänner följande former av garanti:

  1. borgensförbindelse
  2. insättning på Tullverkets bankkonto (kontant deposition)
  3. pantsättning av ett spärrat konto.

Observera – för samlad garanti som är kopplad till transiteringar godtas endast borgensförbindelse.

Läs mer om tillstånd till samlad garanti