Tullverket

2016-10-06

Nyhet

Reservrutinen för NCTS har ändrats

I och med att den nya tullkodexen infördes den 1 maj i år så uppdaterades även reservrutinerna för när uppgifter om transiteringar inte kan skickas till NCTS.

De större förändringarna är bland annat att det formella namnet numer är "kontinuitetsplan för transitering".

Den gamla stämpeln med texten ”Reservrutin när NCTS inte fungerar” kommer tills vidare att gälla parallellt med den nya ”Kontinuitetsplan för transitering”.

Ny stämpel kontinuitetsplan

Även de stämplar som ska användas av till exempel godkända avsändare har uppdaterats.

ny stämpel för godkänd avsändare