Tullverket

2016-11-16

Pressmeddelande

Över 51 miljoner kronor har beslagtagits

Fler än tjugo aktörer från ett tjugotal länder deltog i en internationell kontrolloperation mot in- och utförsel av kontanter. Syftet med kontrolloperationen var att begränsa flödet av valuta och överlåtbara värdepapper till IS och al-Qaida för att bekämpa finansiering av terrorism. Inom kontrolloperationen har motsvarande över 51 miljoner kronor i kontanter beslagtagits.

Genom ett starkt operativt samarbete har tullorganisationerna spelat en betydelsefull roll i kampen mot terrorism. Brottsbekämpande myndigheter världen över deltog i kontrolloperationen Chimera för att kontrollera in- och utförsel av kontanta medel. Tullverket deltog för första gången i kontrolloperationen. Inom kontrolloperationen har utöver kontanta medel även över 485 vapen och vapendelar, cirka 1 200 stycken andra vapen som elpistoler, batonger och knogjärn beslagtagits.

I Sverige har Kronofogden, Polismyndigheten och Tullverket samverkat i operationen som har omfattat insatser mot utförsel av kontanta medel under två veckor i oktober. I Sverige genomförde Tullverket tullkontroller på resenärer som var på väg från Arlanda flygplats till länder vid östra Medelhavet.

– Jag är mycket nöjd med resultatet eftersom vi inom kontrolloperationen under en begränsad period beslagtagit över 600 000 kronor i kontanter, säger Linda Rundqvist, nationell operativ samordnare av Chimera på Tullverket.

– Vi ser en trend att det förs ut kontanter ut ur Sverige som möjligen skulle ha gått till att finansiera terrorism. Genom att samverka med Kronofogden och Polismyndigheten får vi tillsammans större befogenheter, övar på att samarbeta och ökar vår kunskap om smuggling av kontanta medel, säger Linda Rundqvist.

Enligt ett preliminärt resultat har det inom kontrolloperationen genomförts över 400 tullkontroller på Arlanda och över 600 000 kronor har tagits i beslag. Beslagen av kontanter gjordes på resenärer på väg till Irak och Turkiet. Polismyndigheten deltog under kontrolloperationen med en ny grupp som arbetar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kronofogden har deltagit genom att följa Polismyndigheten och har genomfört sju utmätningar på personer som var restförda för skulder till en summa av cirka 230 000 kronor. Dessutom utmättes värdesaker som till exempel klockor.

En valutaanmälan ska göras till Tullverket

Den som reser över EU:s gräns med 10 000 euro eller mer, eller motsvarande belopp i andra valutor, värdepapper eller dylikt ska anmäla det till Tullverket. Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt att bekämpa terrorism.

Med kontanta medel menas sedlar och mynt men även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Några av de andra länder som deltog i Chimera var Tjeckien, Lettland, Thailand och USA.

Tullverket ska nu sammanställa en rapport över insatsen som kommer att redovisas i slutet av året.

Kontaktuppgifter: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.