Tullverket

2016-09-23

Pressmeddelande

Över 40 miljoner piratkopierade artiklar stoppas inom EU

Under 2015 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 40 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 642 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats.

I Sverige stoppades i fjol cirka 58 000 piratkopierade artiklar och över 240 ingripanden gjordes.

– Under föregående år ingrep Tullverket bland annat mot piratkopierade reservdelar och tillbehör till mobiltelefoner samt kläder och skor säger Suzan Kalinagil, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet på Tullverket.

Generellt kommer kopiorna ofta ifrån Asien där Kina och Hong Kong är de vanligaste avsändningsländerna men även andra länder förekommer. De största antalet ingripanden görs i postflödet. Merparten av alla omhändertagna varor förstördes.

Utöver att de legala tillverkarna, återförsäljarna och distributörerna förlorar intäkter, har den illegala verksamheten även en inverkan på samhället i stort med förlorade skatteintäkter, arbetstillfällen och inte minst kostnader för att bekämpa den illegala verksamheten som följd. Dessutom kan de piratkopierade produkterna utgöra en risk för konsumenterna. Piratkopierade produkter är ofta av så undermålig kvalitet och uppfyller sällan gällande produktsäkerhetsregler.

Marknaden för piratkopierade produkter är gränslös och förekommer inom alla branscher när allt fler handlar på internet. Det innebär att allt fler piratkopierade varor dyker upp i försändelser från olika håll i världen, vilket konsumenten måste informeras om och göras mer uppmärksam på.

För att motverka piratkopiering och höja kunskapsnivån om piratkopiering i samhället ingår Tullverket tillsammans med Läkemedelsverket, Polisen, PRV, Konsumentverket/Konsument Europa och Åklagarmyndigheten i Myndighetsnätverket mot piratkopiering.

Mer information

Läs mer i rapporten hos EU-kommissionen 

Läs mer om immaterialrätt

För ytterligare information kontakta Tullverkets presstjänst 0771-450 590