Tullverket

2016-05-10

Nyhet

Pre-exportkontroll på jordnötter/jordnötsprodukter och mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada

EU har godkänt USA:s och Kanadas pre-exportkontroll avseende vissa cancerframkallande gifter i mat. Pre-exportkontrollerna gäller aflatoxin i jordnötter och mandlar från USA och ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada. EU:s godkännande innebär att livsmedelskontrollerna görs i USA/Kanada i stället för vid ankomsten till EU.

För att pre-exportkontrollerna ska vara giltiga behöver resultatet av provtagning och analys samt ett intyg följa med sändningarna. Hur intyget ska se ut ser du i bilagan till Kommissionens förordning 2015/949. Varje sändning ska identifieras med en kod som ska finnas både på de ovannämnda handlingarna och på förpackningar i sändningen.

Kommissionens genomförandeförordning 2015/949

Det skriver du i tulldeklarationen

I tulldeklaration behöver du ange åtgärdsindikator (Call-me kod) 12 (importrestriktioner, villkoren ej uppfyllda).  I samband med att Tullverket fattar beslut om att varan ska övergå i fri omsättning så skickas information om varuslag, varukod ,land, företag till Livsmedelsverkets gränskontroll som sedan vidarebefordrar denna till kontrollmyndigheter som oftast är kommuner.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Fakta: Aflatoxiner och ochratoxin A
Aflatoxiner och ochratoxin A är så kallade mykotoxiner som är ett gift som bildas av vissa vissa mögelsvampar. Mytotoxinerna kan orsaka negativa hälsoeffekter hos människa och djur.

Aflatoxiner är ett av de farligast mögelgifterna och bildas av vissa mögelsvampar som trivs i varma, tropiska klimat och därför förekommer giftet nästan bara i importerade livsmedel, till exempel i nötter, kryddor, majs, ris och fikon. I höga doser kan aflatoxiner orsaka akut leverskada. De kan även orsaka levercancer och anses vara det farligaste av alla kända mögelgifter. Tack vare en sträng lagstiftning och gränskontroller är risken för att konsumenter i Sverige ska bli sjuka av aflatoxin mycket liten.

Ochratoxin A förekommer till exempel i spannmål, kaffe, vin, russin, torkade baljväxter, kryddor. I djurstudier har man visat att ochratoxin A är skadligt för njurarna och kan orsaka cancer. Dessutom ses en ökad förekomst av cancer i njure och urinvägar i områden med hög frekvens av kroniska njurskador.

Källa: Livsmedelsverket