Tullverket

2016-11-09

Nyhet

Ny webb med användarnas behov i fokus

Tullverket bygger en ny webb. Den har nytt utseende, ny struktur och en ny ton. Men först och främst har den användarnas behov i fokus.

Tullverket bygger om webbplatsen tullverket.se. Den nya webben förväntas ligga ute i början av nästa år. En av anledningarna till omarbetningen är omvärldens ökade krav på digitalisering.

– Den nya EU-gemensamma tullagstiftningen som trädde i kraft i maj i år ställer stora krav på digitalisering, säger Anette Malmberg, kommunikationschef. För att möta de kraven arbetar vi bland annat med att förbättra och så långt det är möjligt digitalisera Tullverkets tjänster för både företag och privatpersoner.

Användarnas behov styr utvecklingen

Tullverket arbetar behovsdrivet. Det innebär i arbetet med webben att vi har gjort användartester på privatpersoner och företagsrepresentanter för att kunna identifiera deras behov. Det är sedan dessa behov som ligger till grund för de förändringar vi väljer att göra.

Privatpersoner och företag är våra målgrupper

Webbens innehåll är uppdelat i två separata delar: en som riktar sig till privatpersoner och en som riktar sig till företagare.

Det är privatpersoner och företag som vi ska hjälpa genom att tolka tullagstiftningen och bestämmelserna för import och export och på ett pedagogiskt sätt presentera våra tolkningar så att den som läser kan förstå – och i förlängningen göra rätt från början.

Begripliga och jämställda webbtexter

Texterna på den nya webbplatsen är omskrivna med klarspråk som ledord. Tanken är att våra besökare ska kunna läsa och förstå texterna utan att behöva vara experter i tullkunskap.

Även jämställdhetsperspektivet är angeläget.

– Det är viktigt att vår webbplats känns tillgänglig för alla som söker svar på frågor om tull eller in- och utförselbestämmelser, säger Anette Malmberg. På textnivå har vi därför arbetat med jämställd kommunikation genom att utmana normen när vi till exempel svarar på frågor och ger exempel för olika situationer. Ingen ska känna sig exkluderad på grund av Tullverkets språkbruk.