Tullverket

2016-04-18

Nyhet

Ny tullordning beslutad

Tullverkets generaltulldirektör har nu beslutat om en ny tullordning som börjar gälla från och med den 1 maj 2016.

Den nya tullordningen har en ny, tydlig och enkel struktur. Den nya strukturen utgår ifrån den struktur som finns i den nya tullkodexen.

Tullverket har arbetat med att förändra tullordningen i ett och halvt år. Arbetet har pågått parallellt med regeringskansliets arbete med att ta fram en ny tullag.

Omarbetad tullordning

Tullordningen har gjorts mer kärnfull och har krympts från ett dokument på 249 sidor till endast 47 sidor.

– Den förra versionen av tullordningen hade mer formen av en handbok, säger Linda Lindström på rättsavdelningen. Vi har nu rensat och ensat innehållet, bland annat fanns det en del interna instruktioner som vi nu har tagit bort.

De delar som inte längre ingår i tullordningen är information som näringslivet behöver ta del av. Den informationen görs nu om och publiceras på tullverket.se.

Nya begrepp

Tullordningen innehåller en del nya begrepp. Själva formen för att lämna uppgifter har inte ändrats ännu. Det kommer att göras successivt vartefter nya system kommer på plats. En första version av en begreppslista som visar nya och förändrade begrepp håller på att tas fram.

Fler ändringar åren framöver

Den nya tullordningen kommer under de kommande åren att ändras i samband med att nya system kommer på plats. Det är därför viktigt att du som använder tullordningen ser till att du använder den senaste versionen.

Mer information

Tullordningen