Tullverket

2016-10-24

Nyhet

Nytt när varor säljs under lagring på tullager eller tillfällig lagring

Från 1 november ska du använda en ny nationell dokumentkod i importdeklarationen när du deklarerar en vara som sålts under tiden den ligger på ett tullager eller på en anläggning för tillfällig lagring. Tullverket debiterar inte importmomsen, oavsett om deklaranten är momsregistrerad i Sverige eller inte. Du betalar momsen direkt till Skatteverket.

Tidigare yrkade du på momsfrihet genom att hänvisa till mervärdesskatteförordningen i Särskilda upplysningar i tulldeklarationen (ED) när en vara hade sålts under lagringstiden. Från 1 november ska du använda en ny nationell dokumentkod kallad 3OMS (omsättning av vara), när en vara säljs under tiden den ligger på ett tullager eller på en anläggning för tillfällig lagring. 

Ange dokumentkoden per varupost

Du deklarerar dokumentkoden i fältet för bilagda handlingar (fält 44) och behöver inte ange någon identitet för koden. Observera att importdeklarationen bara får innehålla varor som har omsatts, och att du deklarerar koden för varje varupost i importdeklarationen.

I det här fallet ska du inte deklarera 1MT (monetärt tullvärde) eftersom det inte rör sig om importmoms.

Ny text på tullräkningen

För deklarationer med koden 3OMS lämnar Tullverket uppgifter till Skatteverket om försäljningen. Ny text på tullräkningen blir Information om att varorna har omsatts under tiden de varit förvarade på tullager/tillfällig lagring kommer att lämnas till Skatteverket i enlighet med 18 b § mervärdesskatteförordningen.

Hur du ska deklarera momsen

Har du frågor om hur momsen ska deklareras ber vi dig kontakta Skatteverket för hjälp.