Tullverket

2016-10-12

Nyhet

Nya valideringar påverkar uppgiftslämningen

Den 19 oktober 2016 införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder. Det innebär att du måste ta ställning till om varan omfattas av åtgärden, och därmed eventuellt deklarera en eller flera dokumentkoder.

Valideringarna omfattar följande åtgärder med tillhörande dokumentkoder:

Åtgärder 755, Importkontroll – avfall och 751, Exportkontroll – avfall

Åtgärden som infördes i Tulltaxan den 18 augusti 2016 omfattar många varukoder och gäller transporter av avfall. Om varorna inte omfattas av åtgärderna deklarerar du kod Y923. För vissa varukoder finns en gräns upp till och med 20 kg då du inte behöver deklarera dokumentkod för åtgärden.

För varor som omfattas av åtgärden ska du som transporterar avfallet deklarera antingen
- dokumentkod C672 och transportdokumentets id-nummer eller
- dokumentkoderna C669 och C670, för både Anmälningsdokument och Transportdokument samt id-nummer.

En ny svarskod 509 ”Dokumentkod för åtgärd 751, Exportkontroll - avfall,  ska anges” har införts för export.

Åtgärd 117, Suspension

Åtgärden som infördes i Tulltaxan den  1 juli 2016 omfattar varor inom vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar. Du deklarerar dokumentkod C990 och förmånskod 140 om du yrkar på tullbefrielse enligt åtgärd 117.

Undantag från åtgärd 117

Eftersom Tullverket i Sverige har utfärdat tillstånd där det framgår att företaget ska använda förmånskod 115 och dokumentkod N990 tillsammans med  tillståndsnumret, kan företag med sådana giltiga tillstånd även i fortsättningen deklarera enligt tillståndet.

Åtgärd 712, Importkontroll – IAS

Åtgärden som infördes i Tulltaxan den 3 augusti 2016 omfattar ett fåtal varukoder där det krävs tillstånd för invasiva främmande arter. Om varorna inte omfattas av åtgärden deklarerar du kod Y942. Om varorna omfattas av åtgärden, och du har ett giltigt tillstånd, deklarerar du kod C065 och anger tillståndsnumret. Om du inte deklarerar någon kod avvisas varuposten.

Hjälp med dokumentation

I Tulltaxan söker du på varukoden under menyn Sök varukod detaljer och klickar på V-länken i kolumnen Villkor för att se vilka dokument du behöver. I Tulltaxan hittar du också en hänvisning till den aktuella förordningen.

Tulltaxan, sök varukod detaljer