Tullverket

2016-05-23

Nyhet

Nya bestämmelser för växelkurser

Från och med den 1 maj gäller nya bestämmelser för växelkurser för fastställande av tullvärde. Förändringarna gäller för valutor som banknoteras varje dag.

Framöver kommer vi inte att publicera några ändringar av växelkursen under den aktuella månaden. Den växelkurs som ska användas vid omräkning av valutor är den kurs som Nordea offentliggör som säljkurs den näst sista onsdagen i varje månad och ska gälla för den kommande månaden. Detta gäller alltså för valutor som banknoteras varje dag. Skillnaden är att det inte längre finns några justeringsregler för växelkursen under månaden, så som det tidigare fanns.

När det gäller de valutor som inte banknoteras varje dag är det ingen skillnad jämfört med idag. Det är de växelkurser som Nordea har publicerat som gällande för den sista bankdagen i den föregående månaden som ska användas vid valutaomräkningen.

Tulltaxan