Tullverket

2016-05-09

Nyhet

Nu omprövar vi AEO-certifikaten

Från den 1 maj gäller nya krav och villkor för att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO). Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga AEO-certifikat. Syftet är att kontrollera att de företag som idag har ett AEO-certifikat uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett AEO-tillstånd enligt de nya reglerna.

Omprövningen av AEO-certifikat kommer att ske löpande under 2016 med start i maj. Vi kommer att ta kontakt med er när det är dags att ompröva ert certifikat.

De viktigaste förändringarna är följande:

  1. Certifikatet har tagits bort och ersatts av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör. Det finns två typer av tillstånd. Ett för tullförenklingar (AEOC) och ett för säkerhet och skydd (AEOS). Den som har behov av båda tillstånden kan ha ett kombinerat AEOC/AEOS-tillstånd (tidigare AEOF).

  2. Efterlevnadskriteriet har utökats till att omfatta även efterlevnad av skatteregler. Den som söker tillståndet får inte heller vara dömd för allvarliga brott som rör dennes ekonomiska verksamhet.

  3. Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC) har utökats med ett kriterium. Detta kriterium innefattar ”praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som avser företagets tullrelaterade verksamhet”. Det innebär i korthet att den som har hand om företagets tullfrågor ska ha utbildning eller praktisk erfarenhet inom området.

Förändringarna är ett resultat av den nya lagstiftningen som gäller från den 1 maj 2016 med en ny tullkodex och tillämpningsföreskrifter till denna.

Mer information

Läs mer om AEO-tillstånd
Frågor och svar om omprövningen av AEO-certifikat