Tullverket

2016-05-31

Nyhet

Nu är det dags att ompröva tullagertillstånden

Från den 1 maj 2016 gäller nya krav och villkor för lagring i tullager. Tullverket kommer därför att ompröva alla giltiga tillstånd till tullagerförfarande. Syftet är att kontrollera att de företag som idag driver ett tullager uppfyller samtliga krav och villkor för att beviljas ett tillstånd enligt de nya reglerna.

Omprövningen av tillstånden kommer att ske löpande, och vi kommer att ta kontakt med er när det är dags att ompröva just ert tillstånd. Fram till dess kan ni använda ert befintliga tillstånd.

Förändringarna av tullagerförfarandet är ganska omfattande. Exempelvis ställs det krav på garanti och att ni har ett systemstöd för tullagerbokföring. Var noga med att sätta er in i vad som gäller för att beviljas ett nytt tillstånd. Om företaget inte uppfyller den nya kravbilden kan detta leda till att tillstånd till lagring i tullager återkallas och inget nytt tillstånd utfärdas.

Läs mer om de förändringar som kan påverka ert tillstånd