Tullverket

2016-04-05

Nyhet

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den grova organiserade brottsligheten (GOB). I dag överlämnades den årliga redovisningen till regeringen om myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet.

Tullverket har som tidigare år lagt större delen av sina resurser i underättelsearbetet i den myndighetsgemensamma satsningen, genom arbetet i nationella underrättelsecentret (NUC) och regionala underrättelsecenter (RUC).

Tullverket redovisade mer tid för 2015 än för de två föregående
åren. Tiden avser nästan uteslutande arbete i en insats under ledning av Polismyndighetens region Syd som omfattat stora narkotikabeslag med mera, samt i den för året största insatsen som varit under ledning av Polismyndighetens nationella operativa avdelningen (NOA).

– Under 2015 har det i de flesta insatser i den myndighetsgemensamma satsningen inte efterfrågat operativ resurs eller kompetens från Tullverket, säger Bo Larenius, chef för Tullverkets enhet för nationell samordning. Tullverket har i största möjliga mån avsatt operativ resurs och kompetens där det har begärts.

Fokus på utsatta geografiska områden

Strategiska personer och nätverk kommer även framöver att vara fokus för satsningen, men i slutet av 2015 beslutade regeringen att satsningen också ska verka mot de mest utsatta geografiska områdena, hela vägen ut i lokalsamhället.

  1. Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015PDF (hela rapporten)
  2. Lägesbild om grov organiserad brottslighet (nyhet, 2015-11-16)

Faktaruta

Myndigheterna som ingår i satsningen är Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, ett kansli, det Nationella underrättelsecentret (NUC), åtta Regionala underrättelsecentren (RUC) och åtta aktionsgrupper.