Tullverket

2016-12-15

Nyhet

Mindre revidering av tidsplanen för tullager

Den andra driftsättningen av det nya tullagerförfarandet har blivit något senarelagd. Istället för att driftsättas den 1 februari kommer driftsättningen att ske den 27 februari 2017.

Då finns utbyggda funktionaliteter för hela standardförfarandet på plats samt möjligheten att skicka tulldeklaration i förväg, acceptansförfrågan med svar och möjlighet att ändra i tulldeklarationen. Det innebär att aktörer som avser skicka meddelande i rollen som tillståndshavare kan starta efter driftsättningen, under förutsättning att det finns ett nytt tillstånd och ett produktionsmedgivande utfärdat. Sedan tidigare finns möjligheten för aktören ansvarig för förfarandet på plats.

Läs mer:
Framtida tullhantering, tullager

Framtida tullhantering, IT-system tullager