Tullverket

2016-12-09

Nyhet

Medlemsstaternas planer för implementering av UCC publicerade

Nu har kommissionen publicerat medlemsstaternas nationella planer, det vi i Sverige kallar genomförandeplan, för implementeringen av den nya tullkodexen (UCC).

Det än så länge 20 medlemsstatera som lämnat uppgifter. Uppgifterna avser vad som lämnats per den 1 oktober 2016. En uppdatering kommer att ske efterhand.
 
Redovisningen finns en bit ner på sidan under rubriken Planning of the electronic systems defined in the UCC WP. Där finns två länkar. Om man använder den länk som kallas ”representation” får man den snabbaste överblicken. Går man in under den andra länken finns mer detaljerade uppgifter. Redovisningen är uppdelad under olika flikar enligt projekt som finns i arbetsprogrammet.

UCC - Work Programme