Tullverket

2016-12-19

Nyhet

Lär dig mer om tull i vår

Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.

En nyhet för 2017 är att vi delat på kursen tullager och transit till två kurser, en för vardera ämne. Det finns gott om tullagerkurser tidigt under året eftersom det sker stora förändringar inom det området som träder i kraft i februari. 

Lättillgängligt med distanskurs

Vi erbjuder flertalet distanskurser som är ett bra alternativ för dig som inte bor kring de orter där våra kurser arrangeras eller av annan anledning behöver ett mer lättillgängligt och flexibelt alternativ. Till exempel så erbjuder vi nu vår exportkurs enbart på distans. Kursen ger dig grundläggande och lite djupare kunskap om export och exportregler.

Nytt namn på översiktskurs

Översiktskursen har nu bytt namn till Grundläggande tullkunskap. Innehållet är i kursen är oförändrat.

Kostnadsfria informationsträffar

Vi anordnar också kostnadsfria informationsträffar som vänder sig till dig som funderar på att börja handla med länder utan för EU och vill få en inblick i hur det fungerar.

Vårens kurser och informationsträffar