Tullverket

2016-11-08

Nyhet

Lämna avräkningsnota för slutanvändning, tidigare gynnsam tullbehandling

Slutanvändning är det nya förfarande som har ersatt gynnsam behandling i tullhänseende. Reglerna för slutanvändning innebär bland annat att du måste lämna en avräkningsnota för att visa hur förfarandet har avslutats. Sätt dig in i vad som gäller så att du inte behöver betala tull för dina varor enbart för att du har följt de gamla reglerna i stället för de nya.

Kravet på avräkningsnota för slutanvändning gäller alla ärenden som har påbörjats den 1 maj 2016 eller senare, oavsett när tillståndet är utfärdat. Det gäller alltså även dig som har ett tillstånd till gynnsam behandling i tullhänseende som är utfärdat enligt den gamla tullagstiftningen.

I avräkningsnotan ska du redovisa alla importärenden som har anmälts till förfarandet slutanvändning samt hur och när förfarandet har avslutats. Du ska skicka in den när varorna i respektive importdeklaration har kommit till sin slutliga användning, dock senast 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Du ska också i din bokföring kunna styrka att varan har kommit till en slutlig användning samt när detta skedde. Observera att en faktura som visar att du har sålt varan vidare inte är tillräcklig för att visa att varan har kommit till avsedd användning.

Om du inte lämnar någon avräkningsnota, eller om den lämnas för sent, kan du få betala tull för varorna. Detsamma gäller om du inte kan visa att varorna har kommit till avsedd användning.

Läs mer om slutanvändning.

Vad är slutanvändning?
Slutanvändning innebär att du kan importera vissa varor med nedsatt tull eller med tullbefrielse förutsatt att de ska användas för ett särskilt ändamål. Före den 1 maj 2016 motsvarades förfarandet av gynnsam behandling i tullhänseende.

Om du har ett tillstånd till gynnsam behandling kan du använda det tillståndet giltighetstiden ut, men det är bestämmelserna för slutanvändning som du ska tillämpa för alla ärenden som har påbörjats den 1 maj 2016 eller senare.

Övergången till slutanvändning innebär att det nu ställs krav på garanti och avräkningsnota. Kravet på garanti gäller för de tillstånd som utfärdas efter den 1 maj 2016, kravet på avräkningsnota gäller även för tidigare utfärdade tillstånd till gynnsam behandling i tullhänseende.