Tullverket

2016-06-01

Nyhet

Konferens om tull- och handelsförenklingar

Den 1 juni startade en internationell konferens i Stockholm om tull- och handelsförenklingar. Öppningsanförandet hölls av GD Therese Mattsson och värdar för konferensen är Tullverket, Utrikesdepartementet och Kommerskollegium tillsammans med EU-kommissionen.

Öppningsanförandet hölls av generaltulldirektör Therese Mattsson.

Den 1–3 juni samlas ett åttiotal deltagare och talare från bland annat FN, OECD, WCO, Världhandelsorganisationens (WTO) och Världsbanken för att diskutera och utbyta erfarenheter om hur WTO-avtalet om handelsförenklingar kan implementeras på ett effektivt och framgågångsrikt sätt för berörda myndigheter och näringsliv.

Nytt avtal för effektivare världshandel

Bakgrunden är WTO:s nya avtal om förenklade handelsprocedurer. Avtalet är den största framgången i de senaste årens WTO-förhandlingar och är det avtal inom WTO som förväntas ge störst ekonomiska effekter, främst för fattiga länder.

Enligt avtalet ska bland annat överflödiga dokumentkrav tas bort och modern teknik användas, vilket minskar handläggningstider vid gränspassage och underlättar handel med de länder som nu implementerar avtalet.

För EU:s del finns sedan den 1 maj i år en ny moderniserad tullagstiftning på plats som lever upp till de nya kraven i WTO-avtalet. Sveriges och EU:s roll på mötet i Stockholm är att stödja länder ifrån bland annat Kaukasien och Centralasien att genomföra avtalet.

Mer information

Sverige arbetar för effektivare världshandel (pressmeddelande från Utrikesdepartementet)