Tullverket

2017-10-31

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2018

Ändringar till Tulltaxan (KN2018)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, KN2018, publicerad genom förordning 2017/1925.

KN2018 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.

Integrering av KN2018 i taric finns nu att beskåda i Tulltaxan om du ändrar datum till 2018. Du kan ta fram korrelationstabeller i tjänsten Förändrade varukoder under Tulltaxan/Varukoder/Förändrade varukoder.