Tullverket

2018-03-28

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändring av kompletterande anmärkning till Kap 15

I kapitel 15 i Kombinerade nomenklaturen, som återges i KN2018 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2017/1925, ändras kompletterande anmärkning 5 enligt förordning 2018/507.

Förordningen träder i kraft den 16 april.

Läs mer i förordningen 2018/507.